You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Om Royal Greenland

Koncernstruktur og ledelse

Royal Greenlands struktur afspejler et netværk af områder, kulturer og funktioner – tilsammen øger vi den kommercielle værdi af fisk og skaldyr fra Nordatlanten.

Royal Greenland er en stor og kompleks organisation med datterselskaber i en række lande rundt om i verden. I dette afsnit kan du læse mere om Royal Greenland koncernen.

Ledelse

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Bruno Olesen
EVP, Sales & Marketing
Lars Nielsen
EVP, Production
Bodil Marie Damgaard
EVP, HR & Communication
Jens K. Lyberth
Director, Corporate Relations

Ledelsens aflønning

Image

Koncerndirektionen kan, udover fast løn, opnå en resultatafhængig bonus.

Desuden oppebærer direktørerne fri bil, telefon, internet og avis.

Direktionen har hverken pension, fratrædelses- eller fastholdelsesordning. Dog indgår i årets bonus fastholdelsesbonus til Mikael Thinghuus på 4.496 tDKK.

Produktionsdirektør Lars Nielsen har 18 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

De øvrige direktører har 12 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

CEO Mikael Thinghuus fratrådte 30. september 2022.

CEO Susanne Arfelt Rajamand tiltrådte 1. februar 2023.

Meddelelser fra ledelsen

Ejerskabsforhold og associerede selskaber

Royal Greenland A/S et aktieselskab, og 100% af aktierne er ejet af Grønlands Selvstyre. Nedenfor ses en oversigt over de virksomheder, der ejes helt eller delvist af moderselskabet, Royal Greenland A/S.

Image

Bestyrelse

Maliina Abelsen
Bestyrelsesformand
Susanne Christensen
Næstformand
Preben Sunke
Bestyrelsesmedlem
Johannes Jensen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Højer
Bestyrelsesmedlem
Niels Søren Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Arnanguaq Holm Olsen
Bestyrelsesmedlem
Johan Berthelsen
Bestyrelsesmedlem*
Niels Ole Møller
Bestyrelsesmedlem*
Sara Biilmann
Bestyrelsesmedlem*

* Medlemmer valgt af medarbejderne

Det samlede vederlag til selskabets bestyrelse udgjorde i 2022 2,2 mio. DKK.

Se også

Læs mere om Fakta og nøgletal
...