You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Om Royal Greenland

Koncernstruktur og ledelse

Royal Greenlandip aaqqissuussaanera ingerlatsivinnik, ileqqunik atuuffinnillu katitigaavoq – kattulluta aalisakkat qaleruallillu Atlantikup Avannaata imartaaneersut nioqqutiginerisigut naleqalersinneqarnerat annertusarparput.

Royal Greenland er en stor og kompleks organisation med datterselskaber i en række lande rundt om i verden. I dette afsnit kan du læse mere om Royal Greenland koncernen.

Bestyrelse

Maliina Abelsen
Bestyrelsesformand
Niels Søren Thomsen
Næstformand
Preben Sunke
Bestyrelsesmedlem
Janne Moltke-Leth
Bestyrelsesmedlem
Karsten Høy
Bestyrelsesmedlem
Arnanguaq Holm Olsen
Bestyrelsesmedlem
Johan Berthelsen
Bestyrelsesmedlem*
Niels Ole Møller
Bestyrelsesmedlem*
Sara Biilmann
Bestyrelsesmedlem*

* Medlemmer valgt af medarbejderne

Det samlede vederlag til selskabets bestyrelse udgjorde i 2023 2,4 mio. DKK.

Direktion

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Lars Nielsen
EVP, Production
Bodil Marie Damgaard
EVP, HR & Communication

Direktionens aflønning

Image

Koncerndirektionen kan, udover fast løn, opnå en resultatafhængig bonus.

Desuden oppebærer direktørerne fri bil, telefon, internet og avis.

Direktionen har hverken pension, fratrædelses- eller fastholdelsesordning. 

Produktionsdirektør Lars Nielsen har 18 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

De øvrige direktører har 12 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

CEO Susanne Arfelt Rajamand tiltrådte 1. februar 2023.

I årets bonus indgår sign-on fee til Susanne Arfelt Rajamand og fratrædelsesgodtgørelse til Bruno Olesen.

Koncernledelse

Susanne Arfelt Rajamand
CEO
Nils Duus Kinnerup
EVP & CFO
Lars Nielsen
EVP, Production
Bodil Marie Damgaard
EVP, HR & Communication
Joanna Hutchins
EVP, Marketing & Sustainability
Robert-Jan Treebus
EVP, Sales

Meddelelser fra ledelsen

Ejerskabsforhold og associerede selskaber

Royal Greenland A/S et aktieselskab, og 100% af aktierne er ejet af Grønlands Selvstyre. Nedenfor ses en oversigt over de virksomheder, der ejes helt eller delvist af moderselskabet, Royal Greenland A/S.

Image

Se også

Læs mere om Fakta og nøgletal
...