You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Om Royal Greenland

Koncernstruktur og ledelse

"Royal Greenlands struktur afspejler et netværk af områder, kulturer og funktioner – tilsammen øger vi den kommercielle værdi af fisk og skaldyr fra Nordatlanten" Mikael Thinghuus, adm. direktør

Royal Greenland er en stor og kompleks organisation med datterselskaber i en række lande rundt om i verden. I dette afsnit kan du læse mere om Royal Greenland koncernen.

Ledelse

Nils Duus Kinnerup
Konstitueret CEO, EVP & CFO
Bruno Olesen
EVP, Sales & Marketing
Lars Nielsen
EVP, Production
Jens K. Lyberth
Director, Corporate Relations

Ledelsens aflønning

Image

Koncerndirektionen kan, udover fast løn, opnå en resultatafhængig bonus.

Administrerende direktør Mikael Thinghuus har i 2020 fået udbetalt en bonus på 1,0 mio. DKK vedrørende 2019 svarende til en målopfyldelse på 35 %. Den samlede aflønning i 2019 beløber sig således til 5,5 mio. DKK.

Desuden oppebærer direktørerne fri bil, telefon, internet og avis. Direktionen har hverken pension, fratrædelses- eller fastholdelsesordning.

Administrerende direktør Mikael Thinghuus og produktionsdirektør Lars Nielsen har 18 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

CFO Nils Duus Kinnerup og salgsdirektør Bruno Olesen har 12 måneders opsigelse fra selskabets side og skal selv varsle 6 måneder før ønsket fratræden.

Meddelelser fra ledelsen

Ejerskabsforhold og associerede selskaber

Royal Greenland A/S et aktieselskab, og 100% af aktierne er ejet af Grønlands Selvstyre. Nedenfor ses en oversigt over de virksomheder, der ejes helt eller delvist af moderselskabet, Royal Greenland A/S.

Image

Bestyrelse

Maliina Abelsen
Bestyrelsesformand
Niels Harald De Coninck-smith
Næstformand
Susanne Christensen
Bestyrelsesmedlem
Johannes Jensen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Højer
Bestyrelsesmedlem
Arnanguaq Holm Olsen
Bestyrelsesmedlem
Sara Biilmann
Bestyrelsesmedlem*
Niels Ole Møller
Bestyrelsesmedlem*
Johan Berthelsen
Bestyrelsesmedlem*

* Medlemmer valgt af medarbejderne

Det samlede vederlag til selskabets bestyrelse udgjorde i 2019 2,2 mio. DKK.

Se også

Læs mere om Fakta og nøgletal
...