You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Sponsorater

Sponsorpolitik

Royal Greenlands retter sine sponsorater mod børn og unge, idtrætsudøvere, og sårbare borgere samt aktiviteter der fremmer positive oplevelser.

En af de som har fået sponsorat fra Royal Greenland er den grønlandske alpinløber, Nuunu Chemnitz Berthelsen. Hun har et mål om at blive udtaget til OL 2022 i Bejing, Kina i 2022. 

Målet med Royal Greenlands sponsorpolitik er at understøtte en positiv samfundsudvikling i Grønland ved at sponsorere aktiviteter der:

  • medvirker til flere børn og unge dygtiggør sig efter endt folkeskole ved at give økonomisk støtte familier der skal have et barn på efterskole- eller sprogophold
  • medvirker til at unge der ønsker at tage en international uddannelse helt eller delvist ved at give økonomisk støtte med årlig donation til Ivalu & Minik fonden
  • medvirker til at unge arbejdsledige får mulighed at forbedre karakterer i sprogfag, naturfag og matematik samt støtte til deltagelse i adgangskurser ved at give økonomisk støtte til indkøb af elektroniske hjælpemidler eller tilskud til rejse/ophold
  • medvirker til at øge børn og unge samt voksne idrætsudøveres deltagelse i idrætsaktiviteter gennem sponsoraftale med Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat (Grønlands Idrætsforbund), og ved at støtter den årlige begivenhed Arctic Circle Race med et årligt sponsorat samt ved at give giver økonomisk støtte til elitesportsudøvere udvalgt af Elite Sport Greenland
  • medvirker til at udbrede og forbedre kendskabet til Barnets rettigheder gennem partnerskabsaftale med Børnerettighedsinstitutionen, MIO.
  • medvirker til at socialt udsatte børn, voksne, såsom hjemløse, andre subsistensløse, voldsramte mv. får mulighed for få positive oplevelser ved at give økonomisk støtte til aktiviteter.
  • medvirker til at forbedre forholdene for sygdomsramte borgere ved at donere økonomisk støtte indsamlinger, såsom den landsdækkende organisation Neriuffik (Kræftens bekæmpelse)
  • medvirker til at foreninger, skoleklasser og andre interessentgrupper får realiseret sine målsætninger ved at donere Royal Greenland produkter til indsamlinger og arrangementer
  • medvirker til at formidle og fremme sunde kostvaner gennem Royal Greenlands kommunikationskanaler gennem en samarbejdsaftale med Paarisa, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold
Læs mere om Partnerskaber
...