You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Skaldyr og rogn

Snekrabbe

Snekrabben er en ægte delikatesse fra de nordlige have, hvor de kolde omgivelser giver krabben tid til at udvikle en intens og delikat smag

Snekrabben (Chionoecetes opilio) er en delikatesse fra de iskolde farvande i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav. Kødet er kridhvidt med en let orange overflade og har en frisk, sødlig og let saltet smag af havet, med et strejf af bitterhed, som skaldyr har.

Produkter af snekrabbe

Snekrabben sælges som cocktailkløer, hele sektioner med skuldre og ben eller sektioner med kød fra benene. Alle produkterne sælges kogte og klar til at blive spist efter optøning.

Snekrabben i havet

Snekrabben er opkaldt efter det klima, hvor den bor: de koldeste egne af Nordatlanten og det Nordlige Stillehav, hvor vandtemperaturen altid er under 4°C. Krabben har en lille krop med lange, tynde ben og en orange, lysebrun eller rødlig skal. Snekrabben lever i ca. seks år og holder typisk til langs kysten i fjorde, hvor havbunden er mudret eller sandet.  Fjordene har masser af føde til snekrabben, primært andre skaldyr, muslinger og bløddyr. Snekrabben ses på dybder mellem 20 og 1.200 meter, men findes normalt mellem 70 og 280 meter. 

Snekrabbens levested

Hankrabben er normalt dobbelt så stor som hunkrabben og måler omkring 15 cm hen over skjoldet, mens hunnen typisk måler otte til ni cm. Hunnerne og hannerne lever hver for sig, undtagen under gydesæsonen, hvor æggene skal befrugtes. Efter gydningen bærer hunnen æggene i op til et år, før de udklækkes.

Bestandene i Vestgrønland og Canada anses for at være sunde og fanges på et bæredygtigt niveau.

Fiskeri

Snekrabber fanges langs Grønlands vestkyst af lokale fiskere, når havet er isfrit, eller kvoten tillader det, hvilket normalt er fra marts til december.  Snekrabber fanges ved hjælp af tejner, som er den traditionelle fangstmetode. Den giver kun minimal påvirkning af havbunden og har ingen risiko for bifangst. Tejnerne er foret, har madding i form af blæksprutte eller fisk og sænkes ned på havbunden, hvor de ligger i tre-fire timer for at tiltrække snekrabberne. De er designet til, at snekrabberne kan komme ind, men ikke ud, så de bliver fanget levende inde i tejnerne.

Traditionelle metoder

Traditionelle metoder

Royal Greenland benytter en kombination af traditionelle og moderne metoder til at fange de råvarer, som er grundlaget for vores virksomhed. Tejnefiskeri er en skånsom metode, både for miljøet og snekrabben, som er blevet benyttet af generation efter generation af fiskere i de nordlige have.
Læs mere om vores fiskemetoder

Når tejnerne hales ombord, sorteres krabberne efter skalstørrelse. Hunnerne og de små hanner fanges ikke kommercielt og bliver efterladt til at kunne yngle, og derfor smider fiskerne hunner og hanner med en skjolddiameter på mindre end 10 cm tilbage i havet. De tilbageværende krabber opbevares i kasser med is for at holde dem friske ved deres normale temperatur.

Forarbejdning

Royal Greenland driver fabrikker langs Grønlands vestkyst og i Newfoundland, hvor snekrabberne indhandles levende og sorteres efter størrelse og kvalitet. Døde krabber afvises ved ankomsten.

Snekrabberne slagtes i hånden på den mest humane måde, hvor hovedes adskilles fra skuldrene og benene med en enkelt, hårdt slag, der øjeblikkeligt slår krabben ihjel.

Skulderen med fire fastsiddende ben kaldes en sektion. Sektionerne sendes videre til produktion, hvor de koges i frisk vand, indtil de når en kernetemperatur på 85°C.

Forarbejdning

Snekrabbens sektioner sorteres nøje efter størrelse og kvalitet, før de sendes videre til kogning, som foregår i ferskvand.

Straks efter kogningen bliver sektionerne afkølet, glaseret og hurtigfrosset. Før de pakkes, vurderes snekrabbesektionerne i henhold til fem kvalitetsparametre for at sikre den højeste kvalitet.

Klar til levering

Klar til levering

Snekrabberne pakkes i store 5 kilos kasser i Grønland, hvorefter de sendes ud til kunderne eller til Kina for videre forarbejdning.

Nogle produkter sendes til Kina til videre forarbejdning. Her skæres cocktailkløerne fra, og sektionerne med kød fra benene tages ud, inden de pakkes og sendes ud til kunderne.

Vejen til markedet

Fra fabrikkerne i Grønland, Canada og Kina transporteres snekrabberne direkte ud til kunder over hele verden.

I Japan bruges kødet fra snekrabbens ben til sushi pga. dets delikate smag, og i USA er sektionerne med ben og cocktailkløerne meget populære på buffeter.

I Spanien er snekrabben en traditionel juledelikatesse, og den købes normalt omkring juletid til at dele med familie og venner.

Snekrabben i køkkenet

Snekrabben er en meget populær delikatesse med en frisk, sødlig og let saltet smag. Kødet er trævlet og saftigt og har en behagelig konsistens, der er god at servere sammen med knækbrød og lidt citron eller som ingrediens i en varm ret, der giver et strejf af hav.

En sand oplevelse

Det er en oplevelse at spise snekrabben direkte fra skallen. Hvis du ikke har lyst til selv at tage kødet ud, fås vores snekrabber også i sektioner, der er klar til at spise.

Kødet sidder primært i benene og kløerne samt en lille smule på skuldrene. Kødets sødme komplimenteres godt af en syreholdig eller fed smag, f.eks. æble eller avokado. 

Se også

Læs mere om Stenbiderrogn
...