You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Antikorruption og svig

Royal Greenland gennemfører omfattende antikorruptions-træning af medarbejdere

Royal Greenland handler på et globalt marked og med mange forskellige interessenter. Det er derfor vigtigt, at relevante medarbejdere er bevidste om de risici, som kan være forbundet med deres job.

Risici og muligheder

I Royal Greenland tolererer vi ingen former for korrupt adfærd. Det være sig skatteunddragelse, hvidvask, underslæb eller bestikkelse. Vi agerer i mange forskellige kulturer og det er derfor afgørende at være tydelige omkring de samme adfærdskodeks i hele organisationen.

For at øge bevidstheden om risici er træning af medarbejdere meget vigtigt. Såfremt der skulle være opdaget en kriminel handling i virksomheden, er det muligt at anvende whistleblowerordningen.

Risici  

 • Uforvarende indblanding i en korruptionssag 
 • Modtagelse af upassende store gaver 

Muligheder  

 • Dilemmatræning af medarbejdere 
 • Muligheder for anonym rapportering 

Mål og resultater 2023  

Mål:  

 • Sikring af medarbejdernes viden om risici og konsekvenser af korruption 
 • Forhindring af meddelagtighed i korruption, magtmisbrug eller krænkelser
 • Whistleblower ordning for ansatte i Royal Greenland 

Resultat:  

 • Der har i 2023 ikke været korruptionssager 
 • Træning af nyansatte medarbejdere 
 • Der er rapporteret én sag via whistleblowerordninger

Ambitioner for 2030:

 • Fortsat effektiv forebyggelse af korruption i virksomheden
 • Whistleblowerordning er aktiv, og udvidet til også at omfatte delvist ejede selskaber

Se også

Læs mere om Jobskabelse
...