You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Sponsorater

Partnerskaber

Som en selvstyreejet virksomhed har Royal Greenland et særligt ansvar for at bidrage til kapacitetsopbygningen i samfundet. Det gør vi blandt andet ved at yde sponsorater til unge som ønsker tage en uddannelse og ved at yde sponsorater til foreninger og organisationer som fremmer aktiviteter indenfor idrætsområdet og skaber positive aktiviteter for den sårbare gruppe medborgere

Royal Greenland indgår partnerskabsaftaler med organisationer som bidrager til en positiv samfundsudvikling. Det harmonerer også med vores bæredygtighedsprogram som tager afsæt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling under Verdensmål nr. 17 ”Partnerskaber for handling”.

Vores partnere arbejder med kapacitetsopbygningen i samfundet ved at formidle alt fra børnerettigheder, sunde kostvaner, og aktiv livsstil, til at arrangere aktiviteter for unge drenge gennem iværksætteri samt donere støtte til unge som ønsker at drage ud i den store verden for at tage en uddannelse.

Royal Greenland har indgået partnerskabsaftaler med:

Børnerettighedsinstitutionen, MIO

Børnerettighedsinstitutionen, MIO

Aftalen blev indgået 25.november 2020 og skal styrke kendskabet til børns rettigheder blandt vores medarbejdere og på den måde medvirke til at forbedre børns trivsel. Royal Greenland donerer 50.000 kroner om året i perioden 2020-2024.

Læs artiklen her

Ivalu og Minik Fonden

Ivalu og Minik Fonden

Aftalen blev indgået første gang i indgået i 2012 og er blevet fornyet senest i 2020. Fonden har til formål at uddele legater til grønlændere, der ønsker at en videregående uddannelse eller efteruddannelsesforløb ude i den store verden. Royal Greenland donerer 100.000 kr. om året i perioden 2021-2023

Læs mere her

Forebyggelsesenheden Paarisa

Forebyggelsesenheden Paarisa

Aftalen blev indgået i januar 2020 og skal fremme kendskabet til kostrådene blandt børn og unge, hvor fisk også indgår i kosten. Royal Greenland donerer råvarer og videreformidler kostrådene. 

Læs mere her

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Aftalen blev indgået i august 2020 og skal facilitere at unge drenge etablerer og driver mikrovirksomhed. Royal Greenland har sponsoreret tre medarbejderes som skal være erhvervsmentorer, der motiverer og inspirerer de unge drenge til en fremtid med uddannelse og job.  

Læs mere her

Foodlab

Foodlab

Aftalen blev indgået i oktober 2020 og har til formål at fremme lokalt producerede fødevareprodukter ved at tilbyde iværksættere og interesserede adgang til et industrikøkken. Royal Greenland har doneret 25.000 kroner og vil medvirke til produktudvikling af tang.

Læs mere her

 

Læs mere om Ansøg om et sponsorat
...