You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Om Royal Greenland

The North Atlantic Champion

Vi er tættest på fiskene,
tættest på kunderne
og tættest på forbrugerne

Som en fuldt vertikalt integreret virksomhed befinder Royal Greenland sig midt i et væld af kompetencer, kulturer, viden og erfaringer, som er grundlæggende for at kunne levere vildtfanget fisk og skaldyr af allerhøjeste kvalitet fra Nordatlanten og Arktis til forbrugere over hele verden.

Royal Greenlands globale position har sin oprindelse i de store områder i Nordatlanten og Arktis. Vores egen flåde af store havgående trawlere fisker i de kolde farvande mellem Grønland og den østlige del af Canada, øst for Grønland og i mod nordøst helt op til Barentshavet.

Langs kysten i Vestgrønland samt i Newfoundland og Quebec i Canada indhandler fiskerne deres fangster til et af vores mere end 40 indhandlingsanlæg og fabrikker. Vores lokale tilstedeværelse gør det muligt for Royal Greenland at få adgang til et bredt udvalg af friske fisk og skaldyr og sikrer samtidig tusindvis af arbejdspladser i de lokale samfund.

På de globale markeder er det lokale salgsorganisationer, der udvikler markederne, rådgiver kunderne og fungerer som vigtige led mellem udbuddet fra Nordatlanten og Det Nordlige Ishav og den markedsspecifikke efterspørgsel. Lokale salgsteams understøttes af lokale kvalitetsafdelinger samt markedsførings- og forretningsudviklingskompetencer, hvilket sikrer en dybdegående forståelse af de lokale kunder og forbrugeres behov.

Vi bestræber os på at opnå den stærkeste markedsposition på alle globale markeder, hvor der er et langsigtet potentiale for vores produkter.

Vi er tættest på fisken, tættest på kunden og tættest på forbrugeren.

Læs mere om Mission & Vision
...