You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Arbejdsmiljø

Vi ønsker, at alle medarbejdere tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø

I Royal Greenland ønsker vi at skabe gode rammer for alle medarbejdere i et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som bidrager til en stolt arbejdskultur.

Risici og muligheder 

Fiskerierhvervet kan for visse stillinger være meget fysisk krævende. Det kan eksempelvis være ved løft, ved arbejdet ved en filetmaskine, flytning af kasser og i fiskeriet, når det fyldte trawl hales op på dæk. Dertil kommer håndtering af skarpe knive ved filetering.  

Risici  

  • Risiko for fysiske belastninger såsom tunge løft, kulde og træk samt glatte gulve jfr. den seneste APV-rapport 
  • Risiko for psykisk belastning og nedsat trivsel 

Muligheder  

  • Mere automatiserede processer som afhjælper tunge løft 
  • Proaktive handlinger på identificerede emner i samarbejde med lokale arbejdsmiljøudvalg og repræsentanter 
  • Registrering af nærved-ulykker og effektiv handling 

Vi ser et stort potentiale i at fremme et ensartet og godt arbejdsmiljø gennem en systematisk tilgang, som er beskrevet i et overordnet og enkelt arbejdsmiljøsystem i koncernen. Heri kan opstilles ensartede procedurer og udarbejdes værktøjer, som kan tilpasses lokalt. Det vil give gennemsigtighed og sikre en ensartet tilgang på tværs af koncernen.  

Mål og resultater 2023  

Mål:  

  • Maks. 7,0 arbejdsskader pr. 100 FTE og 
  • Maks 3,0 arbejdsskader pr. 100 FTE med mere end en dags fravær 

Resultat:  

  • 7,0 arbejdsskader pr. 100 FTE i Grønland og 4,5 arbejdsskader pr. 100 FTE i øvrige lande 
  • 2,6 arbejdsskader pr. 100 FTE i Grønland og 2,8 arbejdsskader pr. 100 FTE med mere end en dags fravær i øvrige lande

Ambition for 2030: 

  • Fuld implementering af et tilpasset arbejdsmiljø- og miljøstyringssystem i hele organisationen 

Se også

Læs mere om Etisk leverandørstyring, menneskerettigheder og due diligence
...