You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Kønssammensætning i de øverste ledelseslag

Med en bredere kønsdiversitet forventes en god trivsel hos medarbejderne

Jævnfør årsregnskabslovens §99b skal en virksomhed af Royal Greenlands størrelse opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) samt for øvrige ledelsesniveauer fem år tilbage og redegøre for, hvornår måltallene forventes at være opfyldt.

Risici og muligheder  

Royal Greenland mener, at diversitet er vigtig for at have en god balance mellem køn og forskelligheder i virksomheden og for dermed at skabe god basis for trivsel. Vi anser trivsel på arbejdspladsen som afgørende for fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere.  

Risici  

  • Manglende kønsdiversitet på arbejdspladsen kan medføre nedsat trivsel 

Muligheder  

  • Bedre kønsdiversitet blandt medarbejdere kan skabe et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø 

Mål og resultater 2023 jævnfør kønspolitikken og §99b  

Mål:  

  • Ligelig fordeling af mænd og kvinder i Royal Greenlands bestyrelse 
  • Min. 26 % af det underrepræsenterede køn (kvinder) på ledelsesniveau jfr. kønspolitikken 
  • Rapportering jfr. opdateret dansk lovgivning §99b 

Resultat:  

  • I Royal Greenlands bestyrelse er der 3 kvinder og 4 mænd, dvs. en fordeling på 43 % kvinder og 57 % mænd 
  • Det underrepræsenterede køn jfr. kønspolitikken er steget fra 14 % til 18 % 
  • I Royal Greenlands øvrige ledelse, jvf §99b, er der 35 medlemmer, og det underrepræsenterede køn udgør 23 %.
Image

Ambitioner for 2030

  • Ligelig sammensætning i Royal Greenlands bestyrelse
  • 26% af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelseslag

Se også

Læs mere om Arbejdsmiljø
...