You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Job

Royal Greenland Academy

Vi ønsker at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere gennem løbende og relevant kompetenceudvikling. Det gør vi blandt andet gennem Royal Greenlands interne uddannelsesakademi

En stor del af Royal Greenlands medarbejdere i produktionen er ufaglærte. Kompetenceudvikling og opkvalificering indenfor fag- og udviklingskurser gennem Royal Greenland Academy er derfor vigtigt. Et tilbud gennem Akademiet er blandt andet Sulisa+, som er et specialudviklet kursus med fokus på arbejdspladskulturen, med trivsel og arbejdsglæde i centrum.

Royal Greenlands uddannelsesindsats er samlet under det interne uddannelsesakademi "Royal Greenland Academy". Akademiet har en lang historie bag sig, da det blev oprettet i 2003 med overskriften Ineriartorta! (”Lad os udvikle os” på dansk), og er kendt for sit ambitiøse udviklingsprogram for medarbejdere og lokalsamfundene længe før begrebet CSR, virksomheders samfundsansvar, for alvor blev integreret i virksomhedernes regnskaber.  

Royal Greenland Academy har gennem årene gennemgået en udviklingsproces, men er stadig fokuseret på at give medarbejderne mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt gennem kurser, videreuddannelser og skræddersyede forløb.

Overordnet set er det Royal Greenland Academy’s mål at:

  • Udvikle og udbyde skræddersyet forløb og indsatser ud fra de behov medarbejdere og ledere har i Royal Greenland.
  • Gennemføre en ambitiøs uddannelses- og efteruddannelsesindsats som skal sikre at Royal Greenland til enhver tid udvikler på dygtige ledere og medarbejdere
  • Tage højde for at elever og lærlinge får indgående kendskab til virksomheden og sikre forløb for trainee- og aspirantforløb over flere fagspor
  • Tilbyde motiverende og inspirerende kurser og oplæg til fabrikkerne, som f.eks. indsatserne Sulisa+ til fabrikkerne, Sakkut til besætninger og Siukkaat til lederne

Royal Greenland Academy drives af virksomhedens HR-afdeling til daglig som også afvikler interne kursusforløb. Herudover allierer Royal Greenland Academy sig med eksterne kursusinstruktører. 

Vores bæredygtighedsprogram

Vores bæredygtighedsprogram

Læs mere om Royal Greenlands bæredygtighedsprogram som også omfatter uddannelse som et af de fire prioriterede verdensmål. 

Læs mere

 

Se også

Læs mere om Ledige stillinger
...