You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Sponsorater

Ansøg om et sponsorat

Sponsorpolitik

Midlertidig sponsorpolitik

Midlertidig sponsorpolitik

Som en selvstyreejet virksomhed med dybe rødder i vores fællesskab, tager Royal Greenland sit samfundsansvar meget alvorligt. På baggrund af de økonomiske udfordringer vi stod overfor sidste år, har vi indført en række nødvendige besparelser i hele organisationen. Disse tiltag er essentielle for at sikre en bæredygtig fremtid for vores virksomhed og for at vende tilbage til en sund økonomisk situation.

 

Som en del af besparelserne ser vi os nødsaget til at korrigere vores sponsorpolitik for nu. Det betyder, at vi resten af året ikke uddeler sponsorater i form af penge. Vi vil dog fortsat behandle ansøgninger om vores produkter til velgørende og samfundsgavnlige formål.

 

På den måde kan vi fortsat støtte vores lokalsamfund gennem andre midler.

 

Vi er taknemmelige for forståelsen og støtten fra vores samarbejdspartnere og befolkningen, og vi ser frem til at genoptage fuld sponsoraktivitet, herunder finansiel støtte i det kommende år.

 

Pr. 13.05.2024

Søg sponsorat

Royal Greenlands sponsorpolitik understøtter en positiv samfundsudvikling i Grønland ved at sponsorere aktiviteter der medvirker til at:

 • flere unge tager en uddannelse
 • flere udøver idræt
 • sårbare grupper får positive oplevelser
 • sygdomsramte og deres pårørende får støtte
 • flere lærer om børns rettigheder
 • flere får sunde kostvaner
 • støtte de frivilliges indsats til indsamlinger til støtteværdige formål

Send ansøgning

Send ansøgning

Hvis du vil søge om sponsorat så kan du sende den til e-mailen tapiissutit@royalgreenland.com

eller sende til

Royal Greenland A/S
Qasapi 4, Postbox 1073
3900 Nuuk

Du kan læse mere om vores sponsorpolitik her

Tilskud til uddannelse

Royal Greenland ønsker at understøtte, at flere unge tager en uddannelse. Vi sponsorerer bl. a. ved at give tilskud til især mindrebemidlede, der ønsker at deres barn tager på efterskole eller skoleophold m.m.

Royal Greenland ønsker at understøtte at flere unge, klasser, grupper eller enkeltpersoner, forbedrer deres kundskaber i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og naturfag samt kompetencegivende kurser, som kan støttes og kan omfatte:

 • Tilskud til sprogkurser og andre kurser med henblik på dygtiggørelse i ovennævnte fag
 • Tilskud til ophold på AFS, efterskole m.m.
 • Tilskud til unge såvel uddannelsessøgende som ledige, der ønsker at forbedre karakterer i ovennævnte fag med henblik på igangsættelse af uddannelse
 • Tilskud til kurser for klasser eller grupper, hvor formålet er højnelse af elevernes læring i ovennævnte fag.

Hvem kan ansøge om støtte?

 • Skoleelever, unge under uddannelse og forældre
 • Korttids- og langtidsledige bosiddende i Grønland
 • Uddannelsesvejledere, undervisere, coaches m.m.

Ansøgning og dokumentation

For at sponsorudvalget kan behandle ansøgninger, skal følgende dokumentationer medtages i ansøgningen

 • Begrundet ansøgning
 • Et optagelsesbrev fra skolen, hvor ophold eller kursus skal foregå
 • Forældres og egen skattepligtige indkomst. Ansøgere med lavere indkomster prioriteres
 • Bopælsattest
 • Hvis du er under uddannelse – bevis fra din skole om, at du er under uddannelse.

Hvornår kan tilskud udbetales?

Tilskud ydes før aktiviteten afholdes og ved fremvisning af dokumentation i form af billetbestilling eller kvittering

Hvis du har fået tilskud?

Hvis du har fået tildelt tilskud skal du rapportere om opholdet på kursus, efterskole m.m. på mindst to sider og gerne med billeder og kontaktadresse.

Tilskud til idrætsaktiviteter

Royal Greenland har indgået en partnerskabsaftale med Timersoqatigiit Kattuffiat (Grønlands Idrætsforbund) og donerer årligt 200.000 kroner til Royal Greenland idrætspulje som administreres af Timersoqatigiit Kattuffiat.

Puljen har til formål at styrke og sikre

 • muligheden for at idrætsforeninger, institutioner og registreret fællesskaber i lokalområder i Grønland kan søge om støtte til idrætsrelateret initiativer og projekter som understøtter GIF´s vision om at blive verdens mest fysiske land 2030

 • støtter idrætsrelateret initiativer og projekter som er til gavn for lokalområder

 • være med til at sætte fokus på og udvikling af frivillige initiativer som er medvirkende til at gøre en forskel for andre i lokalområdet

 • være med til at styrke de aktive fællesskaber, der sikrer at flere oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og styrker det lokale sammenhold.

Hvem kan søge om støtte?

Puljen kan søges af lokalforeninger under GIF, og dermed også et krav at ansøgende foreninger skal være medlem af GIF.  Sponsorudvalget vurderer ansøgningerne og bevilger støtte.

Tilskud til sårbare grupper

Royal Greenlands sponsorpolitik er bredt formuleret, når det drejer sig om sponsorater målrettet sårbare grupper, såsom socialt udsatte børn, voksne, hjemløse, andre subsistensløse, voldsramte mm.

Derfor vil støtten være afhængig af ansøgninger i hvert tilfælde, som har til formål at give den sårbare gruppe mulighed for at være med til positive oplevelser, såsom sejlture, fornøjelsesture og sunde aktiviteter.

Ansøgning og dokumentation

For at sponsorudvalget kan behandle ansøgninger, skal følgende dokumentationer medtages i ansøgningen

 • Begrundet ansøgning
 • Budget eller kvittering for afholdelsen af aktiviteten.

Hvornår kan tilskud udbetales?

Tilskud ydes før aktiviteten afholdes og ved fremvisning af dokumentation i form af kvittering eller faktura for tjenesteydelsen.

Svar på ansøgning

Sponsorater til uddannelser og skoleophold m.m. vurderes løbende i løbet af året.

Ansøgninger om sponsorater til andre aktiviteter vurderes én gang hvert kvartal.

Ansøgninger der ikke opfylder dokumentationskrav som anført her ovenfor, kan ikke behandles fyldestgørende. Vær derfor opmærksom på, at du medsender de fornødne dokumentationer.

Se også

Læs mere om Sponsorpolitik
...