You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Papir, pap og plast

Vi følger princippet om reduce-recycle-renew

Færdigvarer skal emballeres for at kunne blive transporteret hygiejnisk og effektivt samt bevare holdbarheden. Det er dog ikke ligegyldigt hvilken emballage der anvendes.

Risici og muligheder

I EU indfases det Udvidede Producentansvar i 2025 med afgifter på al emballage afhængig af emballagens genanvendelighed, farve og vægt. Risikoen er således at skulle betale høje afgifter, men også at det kan være vanskeligt at finde erstatninger for specifikke nuværende materialer.

I byer og bygder ses efterladte emballager, fiskegarn og fiskekasser, ligesom tabt eller udtjent fiskegrej efterladt i vandet kan fiske videre i såkaldt spøgelsesfiskeri. Desuden indeholder efterladt trawl plast, som ved slid bliver til mikroplast i havet.

Royal Greenland ønsker at øge genanvendelse og ser mulighederne i systematisk gennemgang og konvertering af alle emballager og andet materiale, hvor der kan anvendes mere bæredygtige løsninger.

Handling og resultater 2022

I 2022 er der fortsat arbejdet intensivt på at kortlægge og registrere materialekompositioner på al emballage med henblik på opbygning af effektivt digitalt rapporteringssystem frem mod indfasningen af det Udvidede producentansvar.

Koordinering af produktionstest er nu en del af den nye innovationsafdeling. Fokus vil fortsat være forbrugerpakninger og efterfølgende mellemvarer og industrivarer.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Emballager

Mål:

  • Minimum 85 % af Royal Greenlands plastemballager består af monomaterialer, som kan genanvendes
  • Alt pap og papir er FCS-certificeret eller tilsvarende

Målopfyldelse:

80 % af plastemballager som udelukkende består af plastmateriale, kan nu genanvendes. Målet er således ikke helt opnået, men en række detailprodukter er overgået fra multilagsplast til monomaterialer ligesom der løbende er gennemført markedsafdækning for alternativer til mere komplicerede plasttyper.

Image

For sammensatte emballager, som består af eks. pap og et tyndt plastindlæg, arbejdes der løbende på at finde brugbare løsninger, bl.a på større bulkpakninger og emballager ombord på trawlere.

Alt anvendt papir og pap består af FSC-certificerede materialer.

Fiskekasser og kar

Mål:

  • Fiskekar ændres fra polyethylen (PE) polyuretan (PUR) til monomaterialet PE/PE
  • Udtjente fiskekasser- og kar samles og granuleres til genanvendelse

Målopfyldelse:

Royal Greenland har i Grønland besluttet kun at indkøbe fiskekar af rent monomateriale polyethylen. Der er allerede erstattet et stort antal kar, men der findes stadig mange fiskekar med andet kernemateriale end ydermaterialet, som ikke kan oparbejdes til granulat, men repareres og sælges til genbrug.

Royal Greenland har et naturligt stort forbrug af fiskekasser og fiskekar med begrænset holdbarhed. Grønland har ikke genanvendelsesfaciliteter for plast inden for landets grænser, og derfor har der i perioden forsøgsvist været sendt fiskekasser fra Nuuk til genanvendelse i Danmark. Her blev de nedsmeltet og brugt til blandt andet affaldsbeholdere til danske husstande.

Fiskekasser klar til forsendelse fra Grønland til genanvendelse

Trawl og andet fiskegrej

Mål:

  • Fisketrawl og garn samles, oparbejdes og genanvendes

Målopfyldelse:

Der er i perioden arbejdet med at finde løsninger for udtjent grej, garn eller langliner fra det kystnære fiskeri. Det er desværre endnu ikke lykkes at igangsætte en rutine på området.

Royal Greenland har ad flere omgange bidraget økonomisk til oprensning for tabte trawl og garn i Diskobugten, og i 2022 har myndighederne udarbejdet en national procedure for rapportering til GFLK, den grønlandske kontrolmyndighed. Denne procedure vil blive implementeret i 2023.

Ambitioner for 2030:

  • Fuld genanvendelse af udtjente trawl og garn ejet af Royal Greenland
  • Alle emballager er af materialer, der kan genanvendes

Se også

Læs mere om Vandforbrug
...