You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Tredjeparts certificering

Royal Greenland ønsker at vores fiskerier skal certificeres af uafhængig tredjepart

Implementering af MSC-standarden i de grønlandske fiskerier er baseret på stærke partnerskaber mellem fiskeriselskaber, lokale fiskeriforeninger, Grønlands Naturinstitut og myndighederne. Royal Greenland spiller en aktiv rolle i dette samarbejde, bl.a. som medlem af Sustainable Fisheries Greenland.

Vi ønsker at producere på basis af bæredygtige fiskeressourcer og at imødekomme den stigende efterspørgsel efter MSC- og ASC-certificerede fisk og skaldyr. Derfor arbejder vi i Royal Greenland på at flere fiskerier bliver certificeret, både gennem deltagelse i MSC certificeringer, og gennem at deltage i modning af fiskerier i Fishery Improvement Projects; (FIP) projekter.

Image

Risici & muligheder

Der har gennem det sidste årti været en naturlig stigende forventning om tredjeparts certificering af fiske- og skaldyrsprodukter, der sælges på detailmarkedet og, i de senere år, også i andre salgskanaler. Det er således, at en tredjepart auditering og godkendelse på visse markeder er forudsætningen for markedsadgang.

En MSC certificering eller gennemførelse af FIP baner således vejen for nye salgsaktiviteter og kan være en sikring af en stabil råvareforsyning, da et certificeret fiskeris bestande er bæredygtige. Ekstern rådgivning, og kontrol af forvaltning og fiskeri sikrer en ekstern uvildig tilgang og skaber troværdighed.

Mål og resultater 2023 

Mål:  

  • Mere end 63 % af vores råvaregrundlag er certificeret 

Resultat:  

  • 58 %

Ambitioner for 2030

Mere end 80 % af vores råvaregrundlag er certificeret.

Se også

Læs mere om Kommercialisering af nye arter
...