You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Tredjeparts certificering

Royal Greenland ønsker at vores fiskerier skal certificeres af uafhængig tredjepart

Implementering af MSC-standarden i de grønlandske fiskerier er baseret på stærke partnerskaber mellem fiskeriselskaber, lokale fiskeriforeninger, Grønlands Naturinstitut og myndighederne. Royal Greenland spiller en aktiv rolle i dette samarbejde, bl.a. som medlem af Sustainable Fisheries Greenland.

Vi ønsker at producere på basis af bæredygtige fiskeressourcer og at imødekomme den stigende efterspørgsel efter MSC- og ASC-certificerede fisk og skaldyr. Derfor arbejder vi i Royal Greenland på at flere fiskerier bliver certificeret, både gennem deltagelse i MSC certificeringer, og gennem at deltage i modning af fiskerier i Fishery Improvement Projects; (FIP) projekter.

Image

Risici & muligheder

Der har gennem det sidste årti været en naturlig stigende forventning om tredjeparts certificering af fiske- og skaldyrsprodukter, der sælges på detailmarkedet og, i de senere år, også i andre salgskanaler. Det er således, at en tredjepart auditering og godkendelse på visse markeder er forudsætningen for markedsadgang.

En MSC certificering eller gennemførelse af FIP baner således vejen for nye salgsaktiviteter og kan være en sikring af en stabil råvareforsyning, da et certificeret fiskeris bestande er bæredygtige. Ekstern rådgivning, og kontrol af forvaltning og fiskeri sikrer en ekstern uvildig tilgang og skaber troværdighed.

Handlinger og resultater 2022

  • Royal Greenlands loddefiskeri er blevet MSC-certificeret
  • Laks som indkøbes til Royal Greenlands norske fabrik er Global Gap (GG) certificeret, en mindre del indkøbes som ASC certificeret.
  • Udenskærs fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland er blevet re-certificeret.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022:

Mål

Mere end 60 % af vores råvaregrundlag er certificeret

Målopfyldelse:

Periodens mål for andelen af certificerede fiskeråvarer er nået, og antager nu 63 % af samtlige råvarer. Der er tilført flere fiskerier på listen i perioden 2019-2022, og andelen af certificerede råvarer er steget fra basisåret 2018 med 11 %. Det skyldes bl.a. et godt reje- og hellefiskefiskeri samt, som nævnt ovenfor, certificering af loddefiskeriet i Østgrønland og Global Gab certificering af laks.

Ambitioner for 2030

Mere end 75 % af vores råvaregrundlag er certificeret.

Se også

Læs mere om Kommercialisering af nye arter
...