You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Fiskeri er af stor betydning for det grønlandske samfund

Fiskeriet i Grønland er opdelt i det havgående og det kystnære fiskeri og er to meget forskellige fiskerier.

I det havgående fiskeri opererer typisk store fartøjer, som kan være på havet i lang tid og indtil frostlageret er fuldt, så der skal losses. En tur kan vare op til flere uger.

Det kystnære fiskeri består typisk af mindre joller og fartøjer, som fisker relativt tæt på kysten og ikke er længere ude end op til 3 sømil uden for basislinjen.

I Grønland er mere end 4.300 personer beskæftiget i fiskeriet eller i den fiskerirelaterede industri og handel (stat.gl), det svarer til ca. 15% af den samlede beskæftigelse i landet. Samtidig er fisk og skalddyr den største exportvare i Grønland.

Kystnære fiskere

I 2022 har Royal Greenland haft åben for indhandling i 37 større og mindre fabrikker langs den grønlandske vestkyst. Det er af stor betydning for især mindre samfund, at der er indhandlingsmuligheder, idet fiskeriet oftest er bygdens eneste erhverv.

Det kystnære fiskeri er domineret af mange selvstændige erhvervsfiskere, som fisker hele eller dele af året.  I 2022 indhandlede i alt 1.760 fiskere til Royal Greenland, hvilket vil sige, at ca. 40% af de beskæftigede i fiskerierhvervet er fiskere til Royal Greenlands fabrikker.

Antal fiskere med indhandling til Royal Greenland

Image

Som det ses af grafen, er antallet af fiskere steget betydeligt siden 2010, hvor omkring 550 fiskere indhandlede til Royal Greenland.

Årsagen til den store stigning i 2016 skyldtes især, at det blev muligt for flere fiskere at blive selvstændige og søge egen licens til hellefiske fiskeriet. Der blev givet 27% flere licenser i 2016 i forhold til 2015 i de tre nordlige forvaltningsområder, Diskobugten, Upernavik og Uummannaq, mens antallet af fartøjer forblev konstant. Tilsvarende skete i 2019, dog i mindre grad.

De seneste to år har den grønlandske regering lukket for udstedelse af nye licenser, hvilket har betydet, at der ikke er kommet nye fiskere til. Denne regulering er en del af den ansvarlige forvaltning af fiskeressourcen, idet presset på de naturlige ressourcer ikke må stige. Indhandlingsmængden er holdt på samme niveau i perioden på trods af, at der har været lidt færre fiskere.

Joller i fiskeriet

En jolle med en god stor motor er et vigtigt redskab for den selvstændige fisker. Mange fiskere har skiftet fra at være ombord på traditionelle kuttere til at købe egen jolle. En jolle er fleksibel, motoren lettere at udskifte eller reparere end på en kutter og let at håndtere for 1-2 personer. Fisker man efter hellefisk, kan én mand alene betjene grejet.

Se også

Næste nyhed: Rekruttering starter tidligt
...