You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Fagligheder mødes ombord i en jolle

Biologistuderende byttede bøgerne ud med fiskegrejet og tog på arbejde med jollefiskerne i nordvestgrønland som en del af sit speciale. ” At være ombord i joller og fartøjer gav mig indsigt i dagligdagen for fiskere. Helt generelt hvordan de gør i praksis, men også alt den ekspertviden de har erhvervet i løbet af mange generationer.”

I efteråret 2021 og foråret 2022 rejste Amanda Irlind til Grønland i forbindelse med sin uddannelse som biolog med speciale i fiskeri. Her fik hun igennem Royal Greenland og Sustainable Fisheries Greenland til opgave, at dokumentere bifangst og sikre det første datagrundlag der på sigt skal danne grundlag for en MSC certificering af det indenskærs fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland.

”Jeg ønskede at mit speciale skulle omhandle fiskeri og efter en dialog med Sustainable Fisheries Greenland, der havde en konkret opgave, var jeg klar til at rejse til Grønland. Jeg brugte sammenlagt 4 måneder på at indsamle data, hvor jeg det meste af tiden var jeg ombord på joller og fartøjer, hvilket gav et stærkt datagrundlag for fiskeriet samt et, for mig, unikt indblik i dagligheden for en fisker.

Med fiskerne på arbejde

Amanda tilbragte to perioder i Grønland, i Diskobugten og i Uummannaq. To af de allerstørste områder for fiskeri efter hellefisk.

En typisk dag startede med at sejle ud med en af de lokale fiskere omkring kl. 7.30 og efter ca. 20-30 minutters sejlads ankomme til fiskepladsen hvor fiskerens langline var forankret aftenen forinden. Mens fiskerne gjorde deres arbejde med at hæve langlinen og tage fiskene nænsomt af krogene, registrerede Amanda både fangst af hellefisk samt bifangst, herunder art, antal og andet data om fiskeriet (tid, antal kroge, habitater arter). Fiskeriet tog ca. 4-5 timer, hvorefter fiskene skulle renses inden indhandling.

Når først hellefiskene kom ombord gik det stærkt. De rutinerede fiskere fik hellefiskene fri af fiskeredskabet, smidt dem i et fiskekar og samtidigt klargjordt fiskeredskabet til næste fiskeri. Det gjorde stort indtryk på mig hvor dygtige disse fiskere er” forklarer Amanda ”Som en del af dataindsamlingen talte jeg alle hellefisk og fiskerne fulgte nøje med i antallet. Så gik der lidt sport i at gætte det forventede antal fangede hellefisk. Man blev hurtigt udnævnt til ”Storfisker”, hvis antallet var gættet rigtigt eller blot tættere på end de andres.” 

Datagrundlaget for fremtidig MSC-certificering

Når fartøjet kom i havn og fiskerne gik i gang med at klargøre til næste dags fiskeri, gik Amanda til sit kontor og tastede data fra dagens fangst på sin computer.

Hjemme på universitetet i Danmark blev dataene viderebehandlet og bifangsten kortlagt og hun undersøgte mønstre i fiskeriet afhængigt af tid, område, dybde eller fiskeredskab samt estimerede den samlede bifangst i hele det indenskærs fiskeri efter hellefisk. Udover at resultaterne bibragte hende grundlaget til et bestået speciale og dermed titlen som biolog, kunne hun videregive et solidt datasæt til Sustainable Fisheries Greenland, der på det grundlag arbejder videre med at forberede fiskeriet til MSC’s godkendelse.

”Jeg har fået en stor respekt for fiskerierhvervet og for disse fiskere – de er seje” smiler Amanda ” De var interesserede i mit arbejde, og kom gladeligt med anekdoter og delte deres viden med mig.”

 

Se også

Næste nyhed: Innovation i Grønland
...