You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Fra hav til bord

Livet i Nordatlanten & Arktis

Nordatlanten og Det Nordlige Ishav er fuld af liv - en fantastisk fødevareressource, som vi lever af og passer på...

På trods af det kolde og barske klima i Nordatlanten er havet fuld af liv. Under vandets overflade udfolder der sig et frodigt miljø, og området er hjemsted for et væld af naturlige ressourcer.

I Nordatlanten og Arktis findes der næsten 1.100 fiskearter. Omkring 600 lever i det åbne hav, mens resten er bundfisk. Alene i området omkring Grønland findes der mere end 250 forskellige fiskearter sammen med skaldyr, muslinger, 15 hval- og delfinarter samt seks sæl- og hvalrosarter.

Vandtemperatur

Det er karakteristisk for de arter, der lever i Nordatlanten og Arktis, at de har tilpasset sig de barske vejrforhold og kolde temperaturer. Ikke desto mindre kan der ske små temperaturudsving over tid, og selv ganske små ændringer, under 1° C, kan have stor indflydelse på klimaet og livet under havoverfladen.

Torsk og rejer?

I det nye årtusind er atlanterhavstorsken vendt tilbage til de grønlandske farvande i stort antal, pga. den lette temperaturstigning. Samtidig ser man, at rejebestanden rykker længere nordpå mod koldere farvande.

Fiskeriforvaltning

Nordatlanten og Det Nordlige Ishav leverer ca. 11 % af den globale fangst fra havfiskeri hvert år. Den samlede fangst fra disse to have var i 2012 10 mio. ton, hvoraf 8 ton blev fanget i den nordøstlige del af Atlanterhavet (FAO 27) og 2 ton blev fanget i den nordvestlige del (FAO 21) samt Arktis. På trods af det store antal arter i disse områder, er det kommercielle fiskeri koncentreret omkring relativt få, kendte arter.

Det er karakteristisk for området, at fiskeriet er nøje overvåget og reguleret, og der arbejdes på at forbedre data og administration i forbindelse med de typer fiskeri, som endnu ikke har opnået certificeringer for bæredygtighed, f.eks. fra the Marine Stewardship Council (MSC).

Se også

Læs mere om Fiskeri
...