You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Naturfisk

Ammassak

Ammassak er en slank fisk med et spidst hoved, et stort underbid og en lille fedtfinne. Derudover er fisken sølvskinnende med mørk eller grønlig ryg og en lang, lys sidelinje.

Lodde eller ammassak (Mallotus villosus) er udbredt overalt i de arktiske farvande, hvor den gyder på lavt vand ved Grønlands vest- og østkyst mod nord til henholdsvis Uummannaq og Tasiilaq, samt omkring Island.

Produkter af ammassak

I Nuuks fabrik produceres ammassak som 1 kg ferskfrosne produkter, der primært sælges til detailhandelen.

Ammassak bruges til at producere fiskemel og fiskeolie. Derudover findes der 3-4 markeder i verden, som efterspørger fisken alt efter årstiden. F.eks. efterspørger japanerne fisken, når den har produceret 20-25% rogn.

Navnet ammassak stammer fra det grønlandske navn for lodden; ammassak.

Ammassak i havet

Ammassak kan blive op til 15-25 cm lang, veje 25-50 g og kan blive op til 7 år gammel. Den lever i det åbne hav i omkring 300 meters dybde, og dens føde består af dyreplankton, krebsdyr, orme og småfisk. Selv er den en vigtig fødekilde for mange andre dyr.

Ammassak er kønsmoden, når den er omkring 2-5 år. Hannen holder hunnen fast, mens æg og sæd gydes, og æggene befrugtes. Derefter dør hunnen som regel, hvorimod hannen kan nå at befrugte flere hunners æg, inden han dør. I gydeperioden udvikler hannerne desuden et loddent bånd på hver side af kroppen.

Ammassak har med sine årlige vandringer et stort udbredelsesområde, og den er vigtig for fiskeriet og havenes økosystemer, da den danner et vigtigt fødegrundlag for mange af havets rovdyr, især torsk og grønlandssæl. Den har dog også stor betydning for mindre udbredte arter, såsom rødfisk. 

Fiskeri

Ammassak er basis for et industrifiskeri. Sæsonen for fiskeri i Vestgrønland er fra april til juni hvert år. Det er det fiskeri omkring Diskobugten, som bliver produceret ferskfrossent og sælges i Grønland.

Fiskeriet i Østgrønland og omkring Island er fra januar til marts. Her produceres det ud fra, hvor langt i gydeperioden de er. Omkring december er fisken fedest.

Til fiskeri af ammassak bruges enten flydetrawl eller not, og det er trawler Tasiilaq som fisker efter fisken. Kvoten på ammassak varierer, og for nu er kvoten sat til 9000 tons fra januar 2023. Denne kvote kan dog ændre sig inden da.

Ammassak er i familie med torsken

Forarbejdning

Vores produktion på land er afhængig af vores tætte samarbejde med de lokale fiskere i Grønland. For at sikre den bedst mulige kvalitet er det vigtigt, at forarbejdningen sker så hurtigt som muligt og senest 24 timer efter fangsttidspunktet.

Produktionen af ammassak afhænger af, hvor langt henne i gydeperioden man er.

De skandinaviske markeder efterspørger en fed fisk. Japan efterspørger rognen, når fisken har produceret 20-25% rogn. Derfor fjerner man rognen fra fisken, mens resten af fisken bruges til at producere fiskemel eller fiskeolie.

Vejen til markedet

I Grønland sælges ammassak som ferskfrosne fra salgsafdelingen i Nuuk, som kaldes Hjemmemarked. Kunderne er enten fra detail- eller foodservicesektoren, her i blandt De grønlandske Huse og Det grønlandske Patienthjem i Danmark.

En stor del af den globale fangst anvendes til fiskemel og fiskeolie.

Ammassak i køkkenet

Ammassak er en delikatesse hos lokalbefolkningen både som tørret, kogt eller stegt, og den benyttes som madding i forbindelse med fiskeri og som hundefoder til de grønlandske hunde i nord.

Nogle synes, at smagen af ammassak på visse måder kan minde om sild. Fisken spises i både Grønland og Canada, mens man i Japan anvender rognen til sushi, bedre kendt som ”masago”. I Danmark sælges lodden i tørret form som dyrefoder.

I Grønland er lodden populær som tørret, hvor hele fisken kan spises. Derudover kan man marinere den eller stege den i en pande.

Læs mere om Atlanterhavstorsk
...