You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

Royal Greenland investerer i Nordic Marine Nutrition

Royal Greenland overtog 1. juni aktiemajoriteten i Nordic Marine Nutrition som et led i den øgede indsats omkring udnyttelse af sidestrømme og biprodukter fra især torsk og rejer og som en del af virksomhedens pilotprojekt indenfor tangdyrkning.

Royal Greenland indgik i starten af 2020 et samarbejde med Nordisk Tang med henblik på kompetenceudvikling indenfor tangområdet. Nordic Marine Nutrition var tidligere ejet af Nordisk Tang med Kristian Ottesen i spidsen, hvorfor samarbejdet med Kristian på ny formaliseres i Nordic Marine Nutrition. I den nye konstellation, vil Nordic Marine Nutrition imidlertid ikke kun bidrage med viden indenfor tang, men også med stor erfaring og kompetencer indenfor udnyttelse af sidestrømme og biprodukter.

Ny viden til organisationen

Royal Greenlands øgede fokus på sidestrømme er en naturlig forlængelse af en cirkulær tankegang, hvor der kontinuerligt arbejdes ind i hele værdikæden for fisk og skaldyr.

Thomas Meiner Jensen, Group Purchacing Director fortæller;
Nordic Marine Nutrition besidder stor viden inden for sidestrømme – hvor de specielt har arbejdet med en række projekter inden for bl.a. dyrefoder. Vi forventer, de kompetencer, som bringes med ind, kan løfte vores eget arbejde med sidestrømme til næste niveau og ultimativt skabe øget værdi. Sidestrømme og afskær er en udfordring, hvor Royal Greenland har et uudnyttet potentiale, som vi ønsker at styrke indsatsen og indtjeningen på.

Arbejdet med sidestrømme vil indledningsvis fokusere på rejeskaller, men senere hen også afskær fra torsk og torskeskind. Fiskeindustrien har generelt set ikke været førende på området og Grønland repræsenterer en udfordring logistisk set. Derfor vil der i opstartsfasen også være et stort fokus på at lære de forskellige produktionssteder at kende, så der kan opbygges en fornuftig volumen og et godt flow til produktionen.

Kristian Ottesen, Director hos Nordic Marine Nutrition fortæller;
Indledningsvis skal vi naturligvis arbejde med at afdække processen for sidestrømme og identificere de muligheder, der kan give værdi for organisationen. Rejeskallerne er et godt sted at starte, da det er et kendt produkt i industrien, som især i Asien repræsenterer en værdi bl.a. som ingrediens i smagsforstærkere.

Første og sidste led i værdikæden for tang

Nordic Marine Nutrition skal også styrke kompetencerne hos Royal Greenland indenfor tang, både indenfor selve dyrkningen men også i sidste led af værdikæden, hvor det handler om at udvikle et attraktivt produktsortiment.

Thomas Meiner Jensen fortæller;
Tang er et nyt og vigtigt forretningsområde for os, og det passer på alle måder godt ind i vores vision. Vi har indtil nu investeret et større beløb i infrastruktur og udstyr til tangdyrkning i Grønland. Frem til sommeren 2024 er vi stadig i en pilotfase, og her er det essentielt at styrke vores kompetencer bedst muligt.

Nordic Marine Nutrition vil derfor beskæftige sig med den fortsatte udvikling af tangprodukter, herunder også udvikling af marked og teknologi. Men på grund af virksomhedens erfaring i branchen og Royal Greenlands ambitioner for vækst og volumen, vil en stor del af arbejdet også handle om dyrkning og opskalering.

Kristian Ottesen uddyber;
”Det vi byder ind med på tang, er at arbejde med smage, de forskellige biokomponenter og slutprodukter til forbrugere. Men vi har en ambition om at dyrke store volumen, så derfor skal vi også se på andre anvendelsesmuligheder såsom funktionelle ingredienser og i naturlig forlængelse heraf også byde ind med sparring på dyrkning, hvor vi især skal beskæftige os med klækning.

Nordic Marine Nutrition vil arbejde tæt sammen med Royal Greenlands Innovationsafdeling om tangprojektet, der for nylig modtog et tilskud fra GUPD på 5,5 millioner til videreudvikling.

...