You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Indhandling af levende torsk:

28.11.2018

En økonomisk gevinst for jollefiskere i bygder.

Royal Greenland udvidede fiskeri af levende torsk i net bure til Kangaatsiaq området i år, og det blev en succes, for jollefiskere fra bygder i Kangaatsiaq og Aasiaat området fik indhandlet cirka en fjerdedel af årets indhandling af levende torsk til brøndbåden Maniitsoq, der transporterer de levende torsk til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq, hvor torsken holdes levende indtil det bliver produceret til det delikate produkt Nutaaq Cod.

56 jollefiskere fra by og bygder i Kangaatsiaq, Aasiaat og Ilulissat området, der for første gang deltog i fiskeri af levende torsk, formåede at indhandle omkring en fjerdedel af hele årets indhandling af levende torsk til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq.

- Selv om vi først kom i gang med at fiske torsk i net bure i juli, så har fiskeri og indhandling af levende torsk været en økonomisk gevinst for mig, fordi jeg har indhandle langt større mængder fisk end tidligere, hvor jeg i højsæsonen meget ofte kun kunne indhandle 15 kasser fisk to gange om ugen, siger fisker Lukas Siegstad, fra Ikerasaarsuk.

Under fiskeriet i Kangaatsiaq området deltog 16 fiskere fra Attu, fire fra Iginniarfik, 13 fra Ikerasaarsukuk, ni fra Niaqornaarsuk, otte fra Kangaatsiaq, fire fra Aasiaat, en fra Akunnaaq og en fisker fra Ilulissat.

Så Lukas Siegstad var ikke ene om at få økonomisk udbytte af net burs fiskeriet i området, siger fiskerikonsulent i Maniitsoq, Hans Larsen Hansen, der har haft ansvaret for net burs fiskeriet i området.

- De fleste af 56 jollefiskere fra bygder og Kangaatsiaq by samt jollefiskere fra Aasiaat og en enkelt jollefisker fra Ilulissat der deltog under årets fiskeri af levende torsk i net bure, er meget tilfredse med, at de er blevet involveret i net burs fiskeriet. Flere fiskere der tidligere ikke havde råd til at købe nye fiskeriredskaber fik råd til at købe såsom nye joller og påhængsmotorer samt snescootere som de kan benytte i fiskeriet, når det iser til. Derfor glæder fiskerne sig til at fiske levende torsk igen til næste år, siger Hans Larsen Hansen.

Sen tilladelse

Royal Greenlands tilladelse til fiskeri af levende torsk i Kangaatsiaq området blev først modtaget ultimo juni, hvilket var grunden til at fiskerne i Kangaatsiaq området kom sent gang.

- Torskefiskeriet havde været i gang længe, da vi endelig kom i gang med at fiske og indhandle levende torsk. Det var ærgerligt at vi startede sent, for vi kunne have haft en langt større indtjening, hvis vi var startet tidligt på sæsonen. Derfor har jeg forhåbninger til, at vi kan starte tidligt med fiskeriet af levende torsk til næste år, siger Lukas Siegstad.

Royal Greenland arbejder nu på at indhente tilladelse af Selvstyret til fiskeri med net bure i Kangaatsiaq området i sæsonen 2019, så fiskeriet kan starte tidligere end i år.

- Selv om vi startede sent med indhandling af levende torsk, var det en økonomisk gevinst for mig, siger Lukas Siegstad, der på billedet ses under indhandling af torsk til brøndbåden Maniitsoq i fjordene ved Kangaatsiaq

56 jollefiskere fra by og bygder i Kangaatsiaq, Aasiaat og Ilulissat området, deltog i fiskeri med netbure. Billedet er taget i Maniitsoq området.

- De fleste af 56 jollefiskere fra bygder og Kangaatsiaq by samt jollefiskere fra Aasiaat og en enkelt jollefisker fra Ilulissat der deltog under årets fiskeri af levende torsk i net bure, er meget tilfredse med, at de er blevet involveret i net burs fiskeriet, siger fiskerikonsulent Hans Larsen Hansen.

Kilder:

Foto: Lukas Siegstad & Inga Egede

Næste nyhed: Saqqaq fabrik under ombygning
...