You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Opfiskning af garn og langliner gik godt

18.08.2020

Medlemmer af fisker- og fangerorganisationen IAPP og frivillige i Ilulissat brugte for nyligt en uge på at fiske gammelt fiskegarn, langliner og reb i fiskeriområdet ved Ilulissat, Saqqaq og Torsukattak. Opfiskningen blev blandt andet sponsoreret af Royal Greenland.

Det var en lidt anden opgave fiskere i Ilulissat kom ud på for nyligt. Frem for at fiske efter hellefisk fiskede de net, garn, reb og andre fiskeredskaber.

Fiskeriet efter hellefisk foregår fra joller, langlinebåde og trawlere omringet af isskosser og store isfjelde fra den berømte Ilulissat kangerlua (Isfjord, red.) En af verdens mest kælvende isbræer -en naturarv er kommet på UNESCOs verdensarvsliste.

I dette eftertragtede fiskeriområde sker det, at fiskerne mister deres fiskegarn eller langliner på grund af isen og vejrforholdene. Disse redskaber, også kaldet spøgelsesgarn i havet er ikke godt for hverken havmiljøet eller fiskebestanden. Derfor tog medlemmer af Fisker- og Fangerforeningen, IAPP, initiativ til at få sat et projekt i gang med opfiske spøgelsesgarn. Med økonomiske bidrag fra flere aktører i fiskerierhvervet fik de lokale fiskere og frivillige for nyligt gennemført opfiskningen i området ved Ilulissat, Saqqaq og Torsukattak.

Fisker og fangerforeningen, IAPP, koordinerede opfiskningen spøgelsesgarn, fortæller i en pressemeddelelse at opgaven havde ikke kunne lade sig gøre uden økonomiske bidrag. Royal Greenland bidrog med 75.000 kroner til opgaven.

IAPP selv bidraget med 60.000 kroner brugt mens og de øvrige bidrag blev brugt til leje af joller og større både i en uge som oprydningen varede. Der blev fisket en del op.

  • Vi har hevet en masse spøgelsesnet og gamle bøjer op ved de store isbjerge.
  • Nogen havde rapporteret, at der lå et tungt net ved Ilulissat, og da vi hev dem op, var det spøgelsesnet blandet med  langline.
  • Vi hev et bundt spøgelsesnet ved Niaqornaarsuk.
  • To net, som var bundet til land ved Torsukattak samt spøgelsesnet fastbundet til land er blevet hevet op.
  • Gammelt affald, langeliner, synkenet, batterier, ovne og diverse gamle fiskegrej fire gange fuld Poca 600 i mængde er samlet op ved pontonerne/teltpladsen/hytterne i Torsukattak.

Ifølge fiskerne kan de allerede mærke forbedringerne efter opfiskningen af spøgelsesgarnene, da fiskeriet er blevet bedre. I pressemeddelelsen takker IAPP for den økonomiske opbakning fra sponsorer.

Der er allerede planer om at opfiske igen i oktober eller november, men denne gang øst for Ilulissat ved iskantområdet. For at opnå et renere område ved havnen og ved telt- og hyttesteder vil IAPP også opsætte skilte, der skal opfordre folk til at holde områderne rene.

Afslutningsvist skriver IAPP i pressemeddelelsen at de ønsker at opfiskning sker oftere og håber at kunne få indsamlet nok midler til at fortsætte senere i efteråret. De er også interesserede i at videreformidle den viden og erfaring med opfiskning til andre fisker- og fangerforeninger.

Næste nyhed: Royal Greenland indgår i samarbejde med Mind Your Own Business
...