You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Med til at holde samfundshjulet i gang

25.03.2020

På trods af spredningen af coronavirus - Covid-19 - i hele verden, fortsætter fødevarevirksomheden, Royal Greenland, med at fiske og indhandle fisk og skaldyr for at forsyne forbrugerne med kvalitetsprodukter.

Covid-19 har skabt enorme udfordringer i hele verden, udfordringer som Royal Greenland også er berørt af. Virksomheden har salgskontorer i mange lande og afdelingerne følger de forholdsregler der er udstukket af de nationale myndigheder. Mange medarbejdere er blevet bedt om at og arbejde fra hjemmearbejdspladser i f.eks. Svenstrup, hvor myndighederne har lukket Danmark ned frem til 13. april 2020.

I Grønland har udfordringen med Covid-19 medført, at al flyvning til og fra landet sættes i bero undtagen for sundhedspersonale og fragt frem til 3.april. I Nuuk er byen lukket helt ned frem til 8. april for at inddæmme Covid-19, da der er konstateret smittede. Derfor udfører mange medarbejdere i Royal Greenlands hovedkontor deres arbejde via hjemmearbejdspladser. Dog fortsætter produktionen i fabrikken i Nuuk i videst muligt omfang sammen med de 36 øvrige anlæg fordelt langs kysten. De lokale fiskere og fiskefartøjer kan stadig indhandle, mens otte ud af virksomhedens elleve trawlere fortsætter med at fiske efter rejer og torsk.

Disse medarbejdere udgør sammen med fiskerne en vigtig funktion, da de er med til at skabe indtægter til samfundet. De holder hjulene i gang.

- Vi har gode medarbejdere, der på trods af bekymringer og lukning af folkeskolen fortsætter arbejdet. Det er enormt vigtigt for landets økonomi at produktionen fortsætter i videst muligt omfang, siger Jens K. Lyberth, Direktør for Kommunikation og HR.

Fortjener også anerkendelse 

Som formand for Royal Greenlands sikkerhedsorganisation har han travlt med at tale med myndighederne og holde møder i virksomhedens beredskabsgruppe. Her får han daglige rapporter fra virksomhedens ledere og besvarer spørgsmål der tikker ind til den oprettede hotline, som skal være med til at formidle informationer om, hvordan Royal Greenland forholder sig til Covid-19. Og det har været nødvendigt at have et højt informationsniveau.

- Jeg har fuld forståelse for, at mange af vores medarbejdere udtrykker bekymring for udviklingen omkring Covid-19. Det er hvad alle fokuserer på i denne tid, forståeligt nok. Mange lande lukker ned, én efter en. Virussen er også nået til os i Grønland. Derfor har vi udsendt informationer til vores kollegaer om forholdsregler der skal tages og understøtte, både myndighedernes anbefalinger og påbud og interne vejledninger om, hvordan vi forholder os i denne udfordrende tid. Vi håber at formidlingen har været med til, at de fleste kommer på arbejde. Det er vigtigt at vores medarbejdere er godt beskyttet mod smitte på arbejdspladsen – såvel uden for arbejdet, siger Jens K. Lyberth.

Det er vigtigt for Royal Greenland, at fiskerierhvervet får den anerkendelse den fortjener. Det er der hårdt brug for i denne tid.

- Fiskerierhvervet sidestilles som kritisk infrastruktur, da det er gennem eksporten en stor del af landets økonomi baseres. Det forpligter også at være en del af den kritiske infrastruktur, fordi vi som andre fødevareproducenter danner basis for den økonomi der skabes til landet blandt andet gennem eksportindtægter. Derfor er det også på sin plads, at fremhæve denne store medarbejdergruppe, som gør en stor indsats for landet. De er indstillet på at arbejde videre i denne svære tid, siger Jens K. Lyberth.

Royal Greenlands CEO, Mikael Thinghuus, udsendte også meddelelse til medarbejderne i sidste uge, hvor han pointerede vigtigheden af at fortsætte driften af virksomheden.

- Vi skal beskytte Royal Greenlands forretning. Både for at beskytte vores fremtidige forretning, men også for at beskytte de samfund, vi arbejder i. Vi skal minde hinanden om, at alene i Grønland bidrager vi hver eneste dag, 365 dage om året, med over 6 millioner kroner til samfundet, skrev Mikael Thinghuus blandt andet til medarbejderne.

Hvordan Royal Greenland kommer til at blive påvirket økonomisk som følge af Covid-19-krisen er for tidligt at spå om. Men direktionen har meldt ud, at Royal Greenland trimmer sejlene og sætter som de fleste virksomheder en række tiltag i gang for at minimere udgifterne, uden dog at gå på kompromis med produktionen.

- Opretholdelsen af produktionen er et vigtigt budskab at sende til vores medarbejdere – både på landanlæg og på vore fiskerifartøjer. Vi gør alt hvad vi kan for at fortsætte produktionen og dermed forsyne os selv og vores omverden med kvalitetsprodukter, slutter Jens K. Lyberth.

Næste nyhed: Held i uheld
...