You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

300 fiskere er nu tilmeldt appen ’Indhandling’

09.07.2021
Nogle af Royal Greenlands medarbejdere sammen med de glade fiskere, som har fået udleveret en Iphone, hvor appen er installeret.

Hellefiskefiskere i Nordgrønland har taget godt imod Royal Greenlands mobilapplikation ’Indhandling’. Nu er planen at tilbyde fiskere længere sydpå at komme med på appen. Vi har mødt en af fiskerne, og talt med projektlederen bag projektet.

Royal Greenland har udviklet en mobilapplikation rettet mod fiskere i det kystnære fiskeri, som letter arbejdsprocesserne omkring indhandling af fangst for begge parter, fiskerne og Royal Greenland. App’en som har navnet ’Indhandling’, også kaldet indhandlingsappen i det daglige, blev implementeret med 21 brugere i Ilulissat i november sidste år. Siden har mange flere hellefiskefiskere i Uummannaq, Upernavik og tilhørende bygder fået app’en installeret på deres Iphone. 

Næsten ingen barrierer

SAP-konsulent og projektleder for udviklingen af app’en, Søren Nielsen, er glad for fiskernes modtagelse. Han og Royal Greenlands medarbejdere fra Ilulissat var i bygden Aappilattoq i begyndelsen af maj for blandt andet at oplære det administrative team i udrulningen af appen.

- Der var 20 fiskere i Upernavik-området, der fik appen dengang. Nu er de oppe på 80 fiskere. Det er super godt gået af teamet i Upernavik. Nu er brugerne af appen samlet set oppe på 300 hellefiskefiskere fra Upernavik-området ned til Diskeområdet i syd, siger Søren Nielsen.

Han og hans kollegaer planlægger nu, at fiskere langs Vestkysten får tilbudt at benytte appen. Det eneste det kræver er, at man har en Iphone eller leaser én fra Royal Greenland.

- Vi er så småt begyndt med udrulningen i Maniitsoq og Nuuk, hvor der fiskes efter torsk. Vi forventer antallet af brugere er kommet op på 500-600 brugere om et års tid.

Han er stolt over, at udviklingsarbejdet har lettet processerne i det daglige. At app’en gør en forskel giver en form for tilfredshed.

- Når man implementerer en ny løsning, er der ofte en masse barrierer, hvor det er nødvendigt at finde en vej udenom eller igennem. Med Indhandlingsapp’en har det faktisk været sådan, at barriererne er blevet skyllet væk fra det øjeblik fiskerne har fået mobilen i hånden og prøvet app’en enkelt gang. Det er ikke givet på forhånd, at ens arbejde skaber gode resultater. Vi har været heldige at have fundet den rigtige platform og teknologi, siger Søren Nielsen og fortsætter:

- Fra at have været fokuseret på at implementere app’en, er vi nu nået til at fokusere på ny og udvidet funktionalitet til en version 2 af app’en. Det er er det gode ved at have en app, da man kan opgradere den løbende, og derfor er det godt at være i god dialog med brugerne, siger Søren Nielsen.

De administrative medarbejdere fortæller fiskere i Aappilattoq om app’en. SAP-konsulent og projektleder Søren Nielsen ses længst til venstre

Maren Jensen, havneformand fra Royal Greenland i Ilulissat, har været en af de vigtige deltagere i udrulningen af appen i Nordgrønland. Her står hun sammen med anlægsleder Eqo Kleemann i Aappilattoq, hvor app’en skulle udrulles i maj måned.-

Fisker Ernst Lund på sin båd ”Nanuvik”, der står ved kajen i Nuuk. Han bruger appen under hellefiskefiskeri i Nordgrønland.

Udsigten fra Upernavik viser hvor meget havis der stadig er udenfor byen. Men den forhindrede ikke Søren Nielsen og Maren Jensen i at sejle til Aappilattoq.

Maren Jensen og Søren Nielsen var meget glade på vej mod Aappilattoq, hvor de blev godt modtaget. – Jeg fik oplevet den gæstfrihed som mange beretter om ved besøg i Grønland. Det var en utrolig stor oplevelse, fortæller Søren Nielsen.

Søren Nielsen, der til dagligt sidder i Royal Greenlands IT-afdeling i Svenstrup, har været med til at realisere idéen til virkelighed.

 

Besætningen er tilfredse

Fisker Ernst Lund fik installeret app’en i Ilulissat i februar, og er godt tilfreds med den. Han har videregivet sit input til teamet bag appen.

- Som én der har to både, ville det være smart at kunne bruge appen med to vendor-numre (sælgernummer) fremfor at have en app til hver båd. Det vil det lette det efterfølgende arbejde i min virksomhed, siger Ernst Lund.
Han bekræfter at app’en har gjort tingene nemmere for fiskeren i forhold til før, hvor man var nødsaget til at stige fra borde og registrere alt på papir. Og så er der også en anden gevinst fra uventet sted.

- Udover at det er tidsbesparende for os fiskeren og indhandlingen, så vil jeg sige, at der hvor der er stor tilfredshed med app’en, er hos vores besætningsmedlemmer. Når fangsten er indhandlet, får vi nemlig tilsendt et kontoudtog, hvor vi ser hvor meget vi har tjent på turen. Jeg kan derefter videregive oplysningen om, hvor meget besætningen har tjent umiddelbart efter turen. Så har app’en også lettet arbejdet for bogholderen, som jeg sender udtoget til. Bogholderen kan så straks udbetale hyre til medlemmerne. Førhen kunne der gå et par dage før vi havde det fulde overblik, siger Ernst Lund.

Projektleder Søren Nielsen er meget tilfreds med tilbagemeldingen fra Ernst Lund, og håber at appen kan udvikles med et meddelelsescenter senere.

- Vi kan jo se, at de fleste brugere er vante til at bruge apps, hvilket nok er årsagen til at vi ser så stor interesse. Vi ser også et større potentiale i at lave et meddelelsescenter i app’en, hvor vi kan sende informationer til. Det kunne være, at kvoten er opfisket i et område, eller at indhandlingen er lukket. Der er et udviklingspotentiale, siger Søren Nielsen, og Ernst Lund er enig.

- Det ville være meget smart at kunne få disse informationer tilsendt via app’en. Det giver mening.

Applikationen ’Indhandling’ er udviklet af Royal Greenland til det kystnære fiskeri i Grønland, og skal lette arbejdsprocesserne for de involverede. Fiskeren registrerer hvor han har fisket sin fangst, som meldes til Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK, lige så snart der er forbindelse til internettet. Fiskeren leverer sin fangst til kajs i sin bygd eller by, hvorefter Royal Greenland vejer, kvalitetstjekker og registrerer fangsten. Derfra modtager fiskeren et kontoudtog i app’en som fortæller hvor meget fangsten er værd. App’en kan kun fås hvis man er tilmeldt indhandlingen, og man skal enten bruge ens egne Iphone, eller man kan lease end fra Royal Greenland.

 

Næste nyhed: Fiskedød undersøges nærmere
...