You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Fiskedød undersøges nærmere

10.06.2021
Arkivfoto

Seks fiskere i Sisimiut og en enkelt i Maniitsoq-området oplever fiskedød i de netbure og bundgarn som benyttes til at fiske torsk. Hvad døden skyldes undersøger Royal Greenland nu nærmere.

Onsdag den 9. juni 2021 delte en fisker fra Sisimiut en video på det sociale medie Facebook, hvori der kunne ses døde torsk i et af de netbure som Royal Greenland udlåner i forbindelse med fiskeri af torsk. 

- Vi har meldinger om seks til syv bure og et traditionelt bundgarn, hvori der er opstået fiskedød indenfor et meget kort tidsrum. Det er højest usædvanligt, og vi undersøger på nuværende tidspunkt hvorfor det er sket, siger Sten Sørensen, som er Driftschef for Torsk og Krabber hos Royal Greenland. 

Den omtalte video har i skrivende stund haft omkring syvtusinde visninger, og er blevet delt og kommenteret af mange Facebook-brugere. Nogle af dem mener at fiskedøden skyldes at torsken er sultet ihjel, men det afviser Royal Greenland, er tilfældet.  

- Der er tale om en metode der er gennemtestet indenfor fiskeriet, og torsk kan gå adskillige uger uden føde. Vi føler os sikre på, at det ikke er skylden til fiskedøden. Torskedøden kan skyldes smeltevandet fra land, eller den metode der er brugt i overflytningen af torsken fra bundgarnet til buret, siger Sten Sørensen og forklarer nærmere.  

På nuværende tidspunkt benyttes der over 200 net bure, og 120 fiskere benytter sig af bundgarn. 

- Der er tale om et sjældent fænomen. Vi har ikke før oplevet så mange bure og traditionelle bundgarn med døde torsk indenfor så kort en tidsperiode. Det er højst et til to bure om året hvor vi har oplevet døde torsk, siger Sten Sørensen.  

Årsagen til torskedøden kan være, at burene har ligget et sted hvor der har været meget smeltevand fra land eller gletsjer, og dermed for meget ferskvand i havoverfladen. Det påvirker torsken.  
 
- Det er meget vigtigt at vi taler ud fra fakta, og det giver mig anledning til at sige, at torskene ikke kan have været døde af sult. Der er tale om torsk som er relativt nyfanget, ud fra de meldinger vi har fået fra fiskerne, påpeger Sten Sørensen.  

Adspurgt om hvad Royal Greenland vil gøre nu for at nå til bunds i sagen, svarer Sten Sørensen, at et team af medarbejdere i Maniitsoq, tager ind i en af fjordene.  

- Vi tager vandprøver i det omkringliggende sted, hvor et bur er ramt af dette. Vi melder ud når vi kender resultaterne, siger Sten Sørensen.  

Maner til dialog   

Formanden for fisker- og fangerforeningen, SAPP, i Sisimiut, Knud Mølgaard er enig med Sten Sørensen i, at årsagen til fiskedøden kan skyldes smeltevandet. Han er en af de fiskere som også har mistet sin fangst i et af de bure, og kender til fiskeriet, da han har leveret levende torsk fra Sisimiut i sidste tre år.  

- Vi har oplevet meget varme dage inde i fjordene, som har medført meget smeltevand, hvilket gør at torskens vilkår forringes. Det, kombineret med at burene fyldes for meget op, kan være skyld i døden. For vores vedkommende har torsken været for længe i buret, da det har været fyldt siden 13. maj. Dét og muligvis lidt for mange torsk sammen med ferskvandet, har haft den kedelige konsekvens. Og det er meget ærgerligt, siger Knud Mølgaard.  

Han er også vidende om at torsk der fanget for nyligt er døde, hvilket bekræfter ham i, at det må skyldes vandet. Men ligesom Sten Sørensen, påpeger han at det er meget vigtigt at se på hvordan torsken overføres fra bundgarnet til buret.  

- Det har en stor betydning om du stresser torsken og presser den i overgangen, eller om overgangen er mere nænsomt og langsom. Så er det vigtigt at der er nok plads i buret, så der skabes bedre iltforhold, siger han og fortsætter: 

- De nye fiskere skal lære metoden at kende, og jeg håber at alle problemer med fiskeriet meldes til vores forening. Vi skal have dialogen med Royal Greenland direkte, da det er mere kompliceret end som så. Derfor er det vigtigt at samarbejde for at lære af denne kedelige oplevelse, slutter Knud Mølgaard.  

 
 

 

 

Næste nyhed: Nutaaq-torsk er en succes
...