You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Ice Trawl Greenland A/S udgiver jubilæumsbog

09.09.2021
Bogen med undertitlen ”Ukiut 30 år” tager læseren med på en yderst interessant historisk rejse om Grønlandsk vigtigste erhverv, fiskeriet. En bog som alle med interesse i fiskeriet bør læse.

Fiskeriselskabet Ice Trawl Greenland A/S har 30-års jubilæum i 2021. I den anledning har selskabet valgt at markere jubilæet ved at udgive bogen ”Ice Trawl Greenland A/S Ukiut 30 år”. En bog som mange, især de som er interesseret i fiskerisektoren, vil få glæde af. Selskabets bestyrelsesformand og forfatter til bogen, Ove Rosing Olsen, fortæller om selskabets og bogens tilblivelse.

Historien begynder for 44 år siden, hvor Ove Rosing Olsen sammen med sin afdøde far Niels Olsen, en gruppe fiskere og borgere, stiftede fiskeriselskabet Nataarnaq ApS i 1977 i Sisimiut.

- Selskabet blev stiftet som et resultat af det såkaldte Sisimiut Projekt. Projektet blev etableret af Angmalortoq Olsen og Niels Olsen, afledt af modstanden imod olieboringer i farvandet ved Sisimiut – et slag som de vandt. For os gjaldt det om at skabe andet økonomisk aktivitet i det samme farvand. Man kunne jo ikke bare sige nej til økonomisk aktivitet, man må skabe et alternativ. Selskabet fungerede godt i et årti frem til slutningen af 1980érne. Der blev fiskeriet i Grønland ramt af hårde år med faldende rejepriser, dårlige fangster og mindre kvoter. Det førte til at fiskeriselskaber, som Nataarnaq ApS som senere blev et A/S, var konkurstruet ligesom andre selskaber langs kysten. For at redde disse investeringer og de arbejdspladser de skabte, blev et projekt med Royal Greenland A/S i spidsen sat i værk. Flere mindre fiskeriselskaber med deres kvoter blev fusioneret og dermed blev Ice Trawl Greenland A/S en realitet i 1991, fortæller Ove Rosing Olsen.

Den nuværende bestyrelse for Ice Trawl Greenland A/S. Fra højre: Mikael Thinghuus, Karsten Jensen, Ken Fencker, Peter Fleischer, Ove Rosing Olsen, Lars Nielsen, Andrias Lava Olsen og Olinnguaq Dalager.

Ove Rosing Olsen

 

Selvom han var en af initiativtagerne til at stifte begge selskaber, havde han senere ikke det store overblik over begivenhedernes gang. I alt fald ikke nok til at skrive en bog om emnet, men med hans fars arkiv startede hans research i Ice Trawls, Nataarnaq A/S´ og RG´s arkiver. 

- Det var min afdøde far, der gav mig idéen til bogen, da jeg gik igennem hans dokumenter som han har samlet igennem de første fire år af Ice Trawls eksistens. Han havde samlet alle regnskaber og dokumenter som vedrørte driften til og med 1994. Selskabets advokat igennem de første 20 år, advokat Kield-Gustav Erichsen har lavet meget udførlige referater af bestyrelsesmøderne med beskrivelse af driftsforhold og andre begivenheder, ligesom revisorernes, og ikke mindst revisor Knud Østergaards, analyser af de økonomiske forhold i rejefiskeriet har været uvurderlige kilder. Royal Greenlands salgsafdelings historiske data om salg gav god indsigt i det historiske forløb af salgspriserne og forholdene i markedet samt valutaforholdene. Et overblik der gjorde, at historien om selskabets etablering kunne nedfældes, forklarer Ove Rosing Olsen.

Han fremlagde idéen om udarbejdelse af en bog i forbindelse 30års jubilæet overfor selskabets bestyrelse. Bestyrelsen bifaldt idéen, og arbejdet kunne derfor igangsættes i foråret 2020. 

Bogen er delt op kapitler, som giver læseren et overblik fra Grønlands fiskerihistorie, selskabets udvikling med kvoter og skibe, dets økonomi og drift til interviews med besætningen og oversigt over bestyrelsesmedlemmer. 

- Der er skrevet meget lidt om fiskeriets historie i Grønland, og det glæder mig at Tupaarnaq Rosing Olsen (forfatter til blandt andet “I skyggen af kajakkerne” - en bog om Grønlands nyere politiske udvikling, red.) ville stå for den del af bogen. Fiskerihistorien er vigtig set sammen med beskrivelser af de sø-producerende rejefiskeri, de økonomiske forudsætninger for det havgående fiskeri og dets søfolk. Det beskrives alt meget nøje.

Bogen er på 245 sider skrevet på grønlandsk og dansk, med billeder der illustrerer udviklingen, og opsætningen giver et godt overblik. Til hvem bogen er målrettet til svarer Ove Rosing Olsen således:

- Den er til alle der har en interesse i fiskerihistorien, og kan godt bruges som opslagsværk. Den vil også være velegnet i undervisning inden for business og samfundsforhold som en case story. Til administratorer og politikere vil den kunne bidrage med nyttig indføring indenfor erhvervsområdet. For fiskere vil den være interessant læsning. For selskabet Ice Trawl Greenland A/S vil den bidrage som dokumentation for dens virksomhed, og være med til at styrke selskabets identitet.

Målet med jubilæumsbogen er også at bidrage til bedre forståelse for fiskeriet og dets rammebetingelser, og derved medvirke til en kvalificeret debat. Det er vigtigt at kende udviklingen i landets vigtigste erhverv. Det håber jeg at man får indsigt i ved at læse bogen, slutter Ove Rosing Olsen.

Bogen udkom fredag den 3.september og sælges i Atuagkat Boghandel i Nuuk samt Sisimiut Museum.

Kilder:

Kort om forfatteren:

Ove Rosing Olsen er til daglig bestyrelsesformand for Ice Trawl Greenland A/S. Han er uddannet læge og arbejdede i Sundhedsvæsenet i mange årtier, sidst som Ledende regionslæge i Qeqqata Sundhedsregion. Han har været politisk aktiv, og folkevalgt som borgmester i Sisimiut og været landstingsmedlem. Han var fra 1991- 1995 Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø samt fra 1993-95 også for Erhverv og Industri. Mens han var i politik, trak han sig ud af bestyrelsen i Ice Trawl Greenland A/S frem til 2002. Han var fra 1995 til 1998 Bestyrelsesformand for Royal Greenland A/S. "Ice Trawl Greenland A/S Ukiut 30 år" er Ove Rosing Olsens første bog.

Næste nyhed: Royal Greenland præsterer det bedste halvårsresultat nogensinde
...