You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Min smukke bygd

27.06.2023

Royal Greenland og KNI har indgået et partnerskab om at skabe en national affaldskampagne baseret på holdbare og værdibaserede affaldsløsninger.

Overalt i vores byer, bygder og i naturen kan vi finde affald som bør bortskaffes eller smides ud. Derfor ønsker vi at skabe en fælles kampagne som har til formål at finde og præmiere de bedste ideer, til holdbare løsninger for affaldshåndtering i bygderne.

Der er altså ikke tale om endnu en oprydningsdag, men et langt vedholdende træk, som skal minimere det affald, der bliver smidt i bygder, byer og i naturen. 

En stor del af al affald i landet kommer fra alle former for emballage fra butikkerne og fangst og fiskeriudstyr. Altså fra ting og varer som vi alle bruger og har brug for i hverdagen.

Den dårlige nyhed, er at der er store mængder af disse typer affald i vores natur. Den gode nyhed er, at fordi det er vores eget affald, så kan vi også selv gøre noget ved det.

Hvis der er nogen der er lykkedes med at løse affaldsproblematikken, er det beboerne i Itilleq. Her er der intet affald at finde i eller omkring bygden - overhovedet.  Af samme grund ønsker vi at udvikle og tilrettelægge kampagnen med udgangspunkt i Itilleq og lade os inspirere af de mennesker som bor der.

Som et første trin i at udvikle kampagnen inviterede Royal Greenland og  KNI beboerne i Itilleq til et borgermøde i deres forsamlingshus, hvor de over et par timer fortalte om hvordan de holder deres bygd ren og hvordan de har skabt fælles værdier omkring det gennem mange år.

Næste skridt er at Royal Greenland og KNI laver indspiller en kampagnefilm fra Itilleq i slutningen af juli måneden. Kampagnen lanceres i foråret 2024 og vil blandt andet indeholde en national konkurrence hvor bygder kan vinde store fællespræmier for bedste løsningsforslag.

Næste nyhed: Stenbidersæsonen slutter godt
...