You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Aspiranter på specialkursus

28.03.2018

Som et led i Royal Greenlands indsats for at udvikle lokale officersmedlemmer på virksomhedens trawlerflåde, har syv dæksfolk i Royal Greenlands trawlere gennemgået et specialkursus i vedligeholdelse af fiskeredskaber. Specialkurset i vedligeholdelse af fiskeriredskaber af seks dages varighed blev afholdt i samarbejde med Fiskeriskolen i Thyborøn.

- Vi har i samarbejde med Fiskeriskolen i Thyborøn fået afviklet et kursus for vores dæksfolk der er uddannet skibsførere, fiskeskippere og andre der er i et forløb i en navigatør uddannelse, siger bemandingschef i Royal Greenland, Mika Heilmann.

De syv dæksfolk har under specialkurset på Fiskeriskolen i Thyborøn blandt andet gennemgået teori og praksis i trawlets materialer og opbygning samt vedligeholdelse af trawl. Kurset har også omfattet bødning, splejsning af tovværk og wirer, og værktøj til måling af maskestørrelse.

- Formålet med kurset er at aspiranter der er tilknyttet Royal Greenlands fiskeriflåde skal mestre arbejdet på dækket inden de i fremtiden kan komme videre i deres forløb. Det er vores mål at give dem de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelser som officerer, siger Mika Heilmann.

Et skridt på vejen

33 årige Jens Siegstad, der efter endt uddannelse som skibsfører i december 2017, blev officersaspirant i Royal Greenlands trawler i Qaqqatsiaq i januar 2018, siger at han efter sin deltagelse på specialkurset på Fiskeriskolen i Thyborøn, nu føler sig mere rustet til opgaver i sit nye job.

- Det var et meget lærerigt kursus. Det er meget tilfredsstillende for mig, at jeg nu er i stand til at arbejde med vodbinderi samt nu har kendskab til vedligeholdelse af trawl, siger Jens Siegstad, der har et ønske om, at hans job som officersaspirant i Royal Greenlands fiskeriflåde, senere kan bane vejen til et job som 1. styrmand og måske som skipper.

- Jeg havde ingen erfaring i vodbinderi før, hvilket er nødvendigt i et arbejde som officersaspirant på en trawler. Da jeg har et ønske om at kunne uddanne mig som 1. styrmand og måske senere som skipper, er et kursusbevis i færdigheder i vodbinderarbejde samt vedligeholdelse af fiskeriredskaber et skridt på vejen, siger Jens Siegstad.

Royal Greenlands bemandingsafdeling vil i fremtiden arrangere lignende og andre relevante kurser for officersaspiranter.

-Vi vil give vore kommende officerer de bedste forudsætninger og muligheder for at udvikle sig, ved at give dem de bedste værktøjer, siger Mika Heilmann.

Under teksten ses billeder fra aspiranternes kursus på Fiskeriskolen i Thyborøn.

Næste nyhed: Kokkeelev til Royal Greenland A/S’ kantine i Nuuk
...