You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Fiskere i Kullorsuaq fordobler indhandling af hellefisk

13.09.2018

Ti nye 40 fods frysecontainere, nye fiskeområder og indhandling i sommermånederne til Arctic Fish Greenland A/S fabrik i Kullorsuaq er grundende til, at der indtil ultimo august 2018 er indhandlet dobbelt så mange hellefisk i forhold til hele indhandlingsmængden til fabrikken i 2017.

- Jeg er godt tilfreds med udviklingen i Arctic Fish Greenland A/S fabrik i Kullorsuaq. Siden vi startede aktieselskabet i samarbejde med fiskere i Nuussuaq og Kullorsuaq samt Royal Greenland A/S i 2017 har vi arbejdet på, at forbedre fiskernes fiskeredskaber samt udvikle fiskefabrikkens faciliteter, så fiskerne kan få mulighed for at indhandle flere fisk. Selv om vi endnu har mål der skal arbejdes på, for at forbedre fiskeriet og for at forbedre fabrikkens faciliteter, så er vi godt på vej, siger formand for fanger-og fiskerforeningen APPK i Kullorsuaq og medejer hos Arctic Fish Greenland A/S, Themothæus Petersen fra Kullorsuaq.

Der blev i vinterens løb opsat ti 40 fods containere i Kullorsuaq, og i næste uge bliver endnu fire frysecontainere sat i brug, så der nu er i alt 20 40 fods containere i Kullorsuaq. Cirka 60 jollefiskere indhandler til Arctic Fish Greenland A/S fabrik i Kullorsuaq der i sommermånederne har beskæftiget cirka ti medarbejdere, imens mellem 15 og 20 er beskæftigede i vintermånederne.

- I næste uge bliver endnu fire 40 fods containere sat i brug i bygden, så jeg er meget forventningsfuld for fremtiden. Selv om vi indimellem gennemgår forhindringer som pladefrysere der ikke kan følge indhandlingen, venten på reservedele til vore fiskeredskaber, samt afskibningsproblemer med Royal Arctic Lines skibe, så sker der fortsat fremskridt i fiskeriet og produktionen på fabrikken. Og det kan mærkes, fordi de øgede indtægter fra fiskeriet har medført bedre levevilkår for bygdens befolkning.

Indhandling i sommermånederne

Fabrikken i Kullorsuaq der ikke tidligere indhandlede i sommermånederne, har i år indhandlet fiskernes fangster i hele sommerperioden, hvilket har medført at fiskerne i bygden har haft mulighed for at fortsætte fiskeriet og indhandle til fabrikken, efter afskibning af fyldte containere da vinterfiskeriet var slut.

- Fiskeriet var godt i gang, da frysecontainerne blev fyldt op i maj måned. Men, efter afskibning kunne vi i år fortsætte fiskeriet og indhandle til fabrikken i vores egen bygd, i stedet for at sejle hen til andre nærliggende bygder for at indhandle. Så, én af de gode fremskridt er, at vi nu kan indhandle i sommermånederne. Hvis ikke vi i året løb, havde haft forskellige forhindringer såsom indhandlingsstop på grund af mangel på agn og før nævnte forhindringer, så havde jeg alene nok formået at indhandlet 15 til 20 tons flere fisk i år, siger Themothæus Petersen, der har et stort ønske om større forædling på Arctic Fish Greenland A/S fabrik i Kullorsuaq.

- Det er vores mål at vi vil blive i stand til at forædle mere af vore produkter på fabrikken, så beskæftigelsen i bygden kan blive højere. Vi er nået langt siden selskabet blev sat i værk sidste år, derfor håber jeg på, at vi om to tre år, vil blive i stand til at nå vores mål om større forædling, anskaffet bedre fiskeredskaber og ikke mindst at få flere pladefrysere i brug, så produktionen kan følge den øgede indhandling.

Kullorsuaq er Grønlands største bygd, og havde per 1. juli 2018 en befolkning på 439 personer.

Ti nye 40 fods frysecontainere, nye fiskeområder og indhandling i sommermånederne til Arctic Fish Greenland A/S fabrik i Kullorsuaq er grundende til, at der indtil ultimo august 2018 er indhandlet dobbelt så mange hellefisk i forhold til hele indhandlingsmængden til fabrikken i 2017.

- Jeg er godt tilfreds med udviklingen i Arctic Fish Greenland A/S, siger formand for fanger-og fiskerforeningen APPK i Kullorsuaq og medejer hos Arctic Fish Greenland A/S, Themothæus Petersen fra Kullorsuaq, der på billedet er fotograferet foran ti nye frysecontainere der blev opsat sidste vinter.

Kilder:

Foto: Frederik Olsen

Næste nyhed: Kom og smag Royal Greenlands produkter i Aarhus
...