You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Fremgang i fiskeri og produktion i Qaanaaq

13.03.2018

Indhandling af hellefisk til Inughuit Seafood A/S’ s anlæg i Qaanaaq er steget støt i de seneste år. Anlægget producerer nu også hale –og hovedkappede fisk, derfor er medarbejderstaben på anlægget vokset fra fem til 15 -19 medarbejdere.

- Medarbejderne i Qaanaaq er nu under en oplæringsperiode i fiskeproduktion, og produktionen bliver bedre og dagsproduktionen er også større i år. Fiskerne bliver også bedre til at fiske og fisker nu i flere områder i Qaanaaq området. Derfor er der fremgang i udviklingen i både fiskeriet og produktionen i Qaanaaq, siger driftschef i Royal Greenland, Niels Ole Møller.

Royal Greenland købte Arctic Greenfood’s anlæg og etablerede i et partnerskab med fiskere og fangere i Qaanaaq selskabet Inughuit Seafood A/S i 2013. På daværende tidspunkt blev der årligt indhandlet cirka 20 tons hellefisk, der siden er vokset fra 110 tons indhandlede hellefisk i 2014 til 193 tons i 2017.

- Siden 1. januar og frem til primo marts 2018 er der nu indhandlet 115 tons hellefisk. Da vi formoder at fiskeriet vil fortsætte frem til starten af juni, har jeg gode forhåbninger om godt indhandling også i år, siger Niels Ole Møller.

Fra fem til mange medarbejdere

Anlægget i Qaanaaq gennemgik en større renovering sidste år, blandt andet med hensigt på produktion af hale-og hovedkappede hellefisk.

- Vi havde nogle problemer med gulvet og afløbsrør sidste år. Derfor startede vi først med at producere hale –og hovedkappede hellefisk i februar i år. På nuværende tidspunkt produceres de 70 procent af de indhandlede hellefisk som hale-og hovedkappede fisk. Derfor er medarbejderstaben også øget fra fem til mellem 15-19 medarbejdere, hvilket vi er glade for, siger Niels Ole Møller.

Niels Ole Møller oplyser, at en medarbejder fra Royal Greenlands anlæg i Saattut nu opholder sig i Qaanaaq, for at lære medarbejdere i Qaanaaq i produktion af hale-og hovedkappede hellefisk.

På nuværende tidpunkt indhandler omkring 55 fiskere til Inughuit Seafood’s anlæg i Qaanaaq.

Siden februar i år er medarbejderstaben fra fem til mellem 15 og 19 medarbejdere på Inughuit Seafoods anlæg i Qaanaaq.

Siden 1. januar og frem til primo marts 2018 er der nu indhandlet 115 tons hellefisk til Inughuit Seafood A/S i Qaanaaq.

70 procent af de indhandlede hellefisk produceres som hale-og hovedkappede.

Kilder:

Foto: Rosa Davidsen

Næste nyhed: Stabil frost godt for produktion af vintertørret fisk
...