You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland møder potentielle medarbejdere fra Østkysten

07.03.2018

Royal Greenland håber på at hyre 20 til 30 sæsonarbejdere fra Østgrønland, der kan arbejde på fabrikkerne i vestkysten i sæsonen 2018. I den forbindelse har to repræsentanter fra Royal Greenlands HR –afdeling været i Tasiilaq for at møde mulige medarbejdere.

HR- koncernchef Søren Olsen Damgaard siger, at de ønsker at møde potentielle medarbejdere fra Tasiilaqs bygder også, før de træffer endelig beslutning om, hvem de ansætter som nye medarbejdere fra Østkysten

- Vi håber på, at kunne hyre sæsonarbejdere fra Østkysten til et arbejde på fabrikker i Vestkysten i sæsonen 2018. Derfor har vi i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq været i Tasiilaq for at fremlægge om jobmuligheder på Royal Greenlands fabrikker i Vestkysten, siger Søren Olsen Damgaard.

Positivt udbytte

Royal Greenlands HR repræsentanter fremlagde i sidste uge om jobmuligheder på fabrikker i Vestkysten til cirka 35 fremmødte arbejdsøgende i Tasiilaq.

- Der var er godt fremmøde med cirka 35 deltager under vort fremlæggelse om dét at arbejde i Royal Greenlands fabrikker, og jobmuligheder i sæsonen 2018. Efter mødet havde vi individuelle samtaler med cirka 30 interesserede. Og, der var et positivt udbytte, fordi vi ved hjælp fra ansatte på det lokale Majoriaq - og arbejdsmarkedskontor, fik udvalgt nogle potentielle medarbejdere ud, som vi vil tilbyde arbejde i på et af vore fabrikker.

Dog, skal fra HR Royal Greenland først foretage den endelige udvælgelse af nye medarbejdere, når en HR medarbejder har haft samtaler med potentielle medarbejder fra Tasiilaqs bygder.

- Én af vore medarbejdere skal møde arbejdsøgende fra Tasiilaq’s bygder om kort, når de arbejdsøgende fra bygderne skal på kursus i Tasiilaq. Først derefter skal vi beslutte hvor mange og præcist hvem vi vil tilbyde et arbejde på et af vore fabrikker på Østkysten. Det bliver sandsynligvis mellem 20-30 personer fra Østkysten vi vil kunne tilbyde et job i vore fabrikker i sæsonen 2018, siger Søren Olsen Damgaard.

- Vi håber på, at kunne hyre sæsonarbejdere fra Østkysten til et arbejde på fabrikker i Vestkysten i sæsonen 2018, siger HR koncernchef Søren Olsen Damgaard, der på billedet ses stående.

Royal Greenlands HR repræsentanter fremlagde i sidste uge om jobmuligheder på fabrikker i Vestkysten til cirka 35 fremmødte arbejdsøgende i Tasiilaq.

Kilder:

Foto: Svend Larsen

Næste nyhed: Vægttabskonkurrence blev en succes
...