You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland udgiver reviderede chikanepolitikker

26.06.2020

For at sikre at alle medarbejdere får det mest optimale arbejdsmiljø på arbejdspladsen, melder Royal Greenland nu ud med klare og tydelige retningslinjer for, hvordan mobning og sexchikane opfattes. Retningslinjerne drejer om hvordan de, i reglen meget, personfølsomme emner skal håndteres på virksomhedens arbejdspladser. Royal Greenlands reviderede politikker i mobning og sexchikane, der nu udgives med særskilte beskrivelser, vejledninger, retningslinjer og procedurer skal følges i fald en situation opstår.

-Vi har i forvejen en politik der omhandler chikane, dog uden særskilte beskrivelser og handleplaner for sexchikane. Vi har nu udarbejdet særskilte beskrivelser, vejledninger og handleplaner som omhandler både mobning og sexchikane, siger Koncern HR- chef i Royal Greenland, Christian Laursen, og fortsætter:

- Vi har inden for de seneste halvandet år gennemført en hel del arbejdspladsvurderinger, såkaldte APV’er, hvor vi kan konstatere at nogle medarbejdere oplever sexchikane på arbejdspladsen.  Derfor har vi vurderet, at det er vigtigt at sætte fokus på sexchikane og have det særskilt fra mobning, så ingen er i tvivl om vores politik specifikt indenfor både mobning og sexchikane.

Personfølsomt

Royal Greenlands chikanepolitik er tilgængelig på Royal Greenlands intranet, Ruujaaleeraq Ruujaaleeraq. Her står det beskrevet særskilt, hvad der kendetegner mobning samt sexchikane.  Her står det også beskrevet i detaljer, hvordan de involverede skal/kan agere, og hvordan der skal/kan handles, når der kommer klager over mobning eller sexchikane på arbejdspladsen.-

- Alle former for chikane er personfølsomt. Men det er vigtigt, at der gøres noget når medarbejdere oplever nogen former for chikane. Derfor har vi lavet vejledninger i hvem, og hvordan der skal handles, når der sker mobning eller sexchikane på arbejdspladsen. Normalt er det jo ledelsen på arbejdspladsen der skal handle på klager over chikane. Men hvis medarbejdere har det svært med at henvende sig, eller ikke ønsker at indblande ledelsen på arbejdspladsen i personfølsomme emner, er det muligt at personer kan henvende sig direkte, enten til HR- afdelingen eller arbejdsmiljørepræsentanten i Royal Greenland. De er klædt på til at håndtere sådanne sager, siger Christian Laursen.

-Hvorfor skal der lige netop nu udgives vejledninger og handleplaner, på for eksempel sexchikane?

- Vi har indenfor det sidste halvanden års tid diskuteret sexchikane på baggrund af en del sager om sexchikane. Det er et følsomt område, især for dem det går ud over. Og det er dem vi skal tænke på først og fremmest. Man skal være meget varsom med at håndtere en sexchikane-sag, for det kan jo også være svært for dem der forulemper, fordi opfattelsen af sexchikane er meget forskellig for dem der oplever det, og for dem der udøver sexchikane. Så det er et svært emne at håndtere. Et emne som vi desværre har oplevet på vores arbejdspladser indenfor det sidste års tid, siger Christian Laursen, og fortsætter:

- Vi kunne godt se, at vi mangler lidt mere præcise og klare procedurer på sexchikane, hvilket er grunden til, at vi har lavet særskilte beskrivelser for mobning og sexchikane i vores chikanepolitik.

- Hvad vil i opnå ved jeres chikanepolitiker?

- Vi vil gerne melde vores klare og tydelige retningslinjer for, hvordan vi opfatter mobning og sexchikane i vores virksomhed. Vi vil også gerne gøre klart overfor vores medarbejdere, hvordan vi håndterer sådanne sager, og hvilke konsekvenser der er, når der sker mobning eller sexchikane på arbejdspladsen.

Hvordan skal Royal Greenlands politikker indenfor mobning og sexchikane formidles til alle medarbejdere i Royal Greenland?

- De reviderede politikker i mobning og sexchikane er udgivet i vores intranet, Ruujaaleeraq, ligesom alle ledere i Royal Greenland også har modtaget vores nyreviderede udgivelser i mobning og sexchikane via mail. Vi håber på, at fabrikschefer og anlægsledere vil tage emnet om mobning og sexchikane op til fællesmøder, eller andre møder der afholdes på fabrikker og anlæg.

Også en revideret politik indenfor trussel og vold på arbejdspladsen er under udarbejdelse af Royal Greenlands HR-afdeling,

- Vi følger også op på vores politikker indenfor trussel og vold på arbejdspladsen, også udarbejdet med særskilte retningslinjer for både trussel og vold på arbejdspladsen, siger Christian Laursen.

De reviderede udgivelser i Royal Greenlands politikker i mobning og sexchikane kan læses her:

Næste nyhed: Ice Trawl Greenland A/S sponsorerer Patienthjemmet
...