You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Stærkt første halvår i Royal Greenland

05.09.2019

Fortsat positiv udvikling i kerneforretningen og salg af to trawlere har resulteret i et stærkt halvårsresultat for Royal Greenland.

Royal Greenlands ordinære drift i halvårsperioden fra 1. januar til 30. juni 2019 viser en solid fremgang med et resultat før skat på 87 millioner kroner mod 50 millioner kroner i samme periode sidste år. Udviklingen bekræfter endnu engang, at Royal Greenlands strategi "The North Atlantic Champion" virker efter hensigten, med et øget fokus på værdiskabelse, ressourceudvidelse og optimering af markeder, kanaler og sortiment. Det ordinære resultat suppleres af en fortjeneste på 141 millioner kroner ved salget af trawlerne Sisimiut og Qaqqatsiaq.  Salget af trawlerne skal ses som et led i investeringen i to nye trawlere, hvor den nye trawler Sisimiut er leveret i juni 2019, medens Avataq leveres i oktober 2019. En tredje trawler til erstatning af Nataarnaq er bestilt til levering i 2021.

Royal Greenlands samlede halvårsresultat udgør således 228 millioner kroner, og forventningerne til 2019 er grundlæggende en fortsat positiv udvikling.

Salg af kerneprodukter udvikler sig fortsat positivt

Den solide fremgang i Royal Greenlands ordinære drift i første halvår i 2019 skyldes i høj grad den fortsatte udvikling i salget af kerneprodukterne; kogte og pillede rejer, hellefisk samt snekrabber.

Salg af kogte og pillede rejer er indtjeningsmæssigt i markant fremgang til trods for et lavere salg som følge af fastholdelse af de højere salgspriser opnået i anden halvdel af 2018. 

Salget af hellefisk er vokset med 13 procent, imens krabbeaktiviteterne i det østlige Canada og Grønland har resulteret i en vækst på 35 procent.

Også fiskeri og salg inden for hvidfisk har givet gode resultater for Royal Greenland. Sæsonen for fiskeriet i Barentshavet har været god, og generelt har priserne på torsk været stigende med en markant bedre indtjening som resultat.

Læs hele halvårsrapporten her: 
Royal Greenland Halvårsrapport 2019

Næste nyhed: Dyrkning frem for høst
...