You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Strategien virker: Fortsat fremgang i Royal Greenland

19.04.2018

Royal Greenland leverer med en omsætning på 5,6 mia. DKK et solidt resultat før skat på 253 mio. DKK. Dette til trods for en negativ udvikling i valutakurserne i andet halvår svarende til 80 mio. DKK.

Udviklingen har været stærk inden for skalrejer, hellefisk og snekrabber, medens de første ni måneder af året har været udfordrende for kogte & pillede rejer.

Specielt udviklingen i Asien og i Skandinavien har været god og understreger styrken i Royal Greenlands produkt- og markedsportefølje og unikke position i værdikæden.

Skalrejer har med et effektivt fiskeri og et stærkt marked overgået sidste års rekordresultat, ligesom Royal Greenlands position som global markedsleder inden for hellefisk er styrket yderligere med en salgsvækst på 5 % og en væsentlig forbedret indtjening i Japan.

- Vi har, som et led i vores strategiplan The North Atlantic Champion, investeret i udvidelserne af anlæggene i Uummannaq og Aappilattoq på tilsammen 70 millioner kroner og har rustet Royal Greenland produktionsmæssigt stærkere med mulighed for en højere grad af forædling i Grønland. Investeringerne vil fortsætte andre steder i Grønland i det kommende år og vil yderligere styrke Royal Greenlands position som markedsleder inden for hellefisk, siger Royal Greenlands administrerende direktør Mikael Thinghuus.

Snekrabber har, med basis i Quin-Sea Fisheries, fortsat den positive udvikling fra 2016 kendetegnet ved stor efterspørgsel til attraktive priser på hovedmarkederne Japan og USA. Snekrabber har i overensstemmelse med strategien udviklet sig til en vigtig produktkategori i koncernen.

- Til gengæld er den nordatlantiske torsk fortsat tabsgivende for Royal Greenland. Til trods for det har vi besluttet at fastholde investeringen i Nutaaq-projektet i Maniitsoq, som vi har optimeret yderligere med henblik på at øge andelen af højkvalitetsprodukter og dermed forbedre økonomien, siger Mikael Thinghuus.

Trods et højt investeringsniveau er Royal Greenlands rentebærende gæld uændret og udgør 1,3 mia. DKK. Investeringsniveauet vil i de næste par år fortsat være højt, herunder især på grund af anskaffelsen af de to nye trawlere, der vil styrke koncernens fremtidige indtjening.

Egenkapitalen udgør 1.4 mia. DKK med en øget soliditet på 33 procent. Egenkapitalen er forøget med 30 % over de sidste fem år.

I henhold til udbyttepolitikken skal der udbetales 64 millioner kroner i udbytte til Selvstyret svarende til 50 % af årets resultat efter skat. I de sidste fem år har Royal Greenland således betalt 555 mio. DKK til Selvstyret i udbytte og tilbagebetaling af ansvarligt lån.

Antallet af medarbejdere (FTE) udgør 2.533 personer, hvoraf 54 % er ansat i Grønland. Fabrikken i Koszalin, Polen er solgt i den sidste del af regnskabsåret, hvorfor Grønlands reelle medarbejderandel udgør 63 %.

Royal Greenland har i 2017 fortsat den mangeårige uddannelsesindsats i Grønland i Royal Greenland Academy. Der gennemføres kurser på fire niveauer: Driftschef, fabrikschef, mellemleder og produktionsmedarbejder. I alt 753 grønlandske medarbejdere eller 55 % af de fuldtidsansatte i Grønland har i 2017 gennemført kompetencegivende kurser.

Endvidere viser en medarbejder-trivselsanalyse fra 2017 i den grønlandske del af virksomheden, at medarbejderne trives godt. I analysen vurderes virksomhedens omdømme, samarbejde og jobindhold, hvor Royal Greenland scorer højt og over gennemsnittet af de øvrige store grønlandske virksomheder.

Forventninger til fremtiden

Den positive trend, som Royal Greenland har gennemgået i de seneste seks år, vil fortsætte i 2018 med en fortsat styrkelse af de nordatlantiske kerneaktiviteter.

Dog udfordres udviklingen af forhøjede fiskeriafgifter i Grønland, lavere kursniveauer for centrale salgsvalutaer samt forventede lavere kvoter i Newfoundland.

Resultatet forventes derfor ikke helt at blive på samme niveau som i 2017.

Den rentebærende gæld forventes trods væsentlige investeringer at være på samme niveau som i 2017.

Yderligere informationer kan indhentes hos den administrerende direktør Mikael Thinghuus på mobilnummer +45 50 89 30 00.

Næste nyhed: Gode karrieremuligheder tiltrækker
...