You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Udbud i Maniitsoq

11.11.2019

Herved udbydes opgaven med at bortskaffe fiskeaffald fra Royal Greenland A/S’ (RGs) fiskefabrik i Maniitsoq.

Affaldet skal transporteres til dumpning i havet ved Maniitsoq et sted, som er myndighedsgodkendt dertil. RG tilvejebringer fornøden godkendelse, og leverer kopi til den ansvarlige for fartøjet. Der må under ingen omstændigheder ske dumpning uden for det myndighedsgodkendte område.

Affaldet transporteres i kar med en vægt på indtil ca. 400 kg. Det skal ske med et fartøj, som er velegnet til formålet og har de fornødne myndighedsgodkendelser dertil, hvilket RG kan kræve dokumentation for.

Lastning og losning foretages af RG. Fartøjets besætning skal deltage i dette efter behov. RG skal med en passende frist meddele, hvornår der skal ske transport af affald.

Der indgås aftale for et år med en løseligt estimeret samlet affaldsmængde på ca. 1.500 tons og estimeret ca. 200 tons pr. uge i højsæsonen. Affaldsmængden forventes at blive mindre i de kommende år på grund af en bedre udnyttelse af råvaren. Opgaven forventes påbegyndt 1. december 2019. Øvrige oplysninger kan fås hos Konsulent Lauritz Kreutzmann.

Skriftligt tilbud afleveres til Lauritz Kreutzmann personligt eller på e-mail lakr@royalgreenland.com senest den 28. november 2019. Tilbuddet skal angive den tilbudsgivende person eller selskab, det fartøj som skal anvendes, og pris pr. kar for transport og dumpning.

RG forbeholder sig frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller at forkaste dem alle.

 

 

Maniitsoq 06. November 2019

Royal Greenland A/S

Næste nyhed: Royal Greenland støtter landsindsamling
...