Royal Greenland har hyret Esmar Bergstrøm fra Nuuk som ekstern konsulent til at sætte pilotprojektet med
at uddanne fiskeskippere af 3. grad, i system.

- Arbejdet på trawlernes dæk er hårdt, og nogle af vores besætningsmænd er ved at blive ældre nu. Hvis vi vil gøre os håb om at beholde disse dygtige folk og fortsat bruge deres mangeårige erfaringer, må vi gøre noget for at give dem muligheden for at få dem op på broen. Derfor har vi startet pilotprojektet med at give dem en uddannelse som fiskeskipper af 3. grad. Royal Greenland har selv udvalgt de få deltagere blandt egne folk. De er kun to/tre personer vi har udvalgt, og de har duelighedsbevis og kan engelsk i forvejen. Så det er ikke noget som folk kan søge til, understreger Christian Laursen, bemandingschef i Royal Greenlands trawlerdrifts afdeling.

Lykkes pilotprojektet er planen at evaluere forløbet og herefter at udbyde forløbet som et uddannelses tilbud til folkene på skibene i et bredere omfang.

Denne modulbaserede uddannelse foregår til dels her i Royal Greenlands hovedkvarter i Nuuk, ude på trawlerne, i Skagen og i Esbjerg. Undervisningen er internetbaseret på den måde, at deres opgaver bliver sendt og modtaget via mail. Det er noget nyt Royal Greenland prøver.

De studerende bliver undervist i fag som navigationsfag, dansk, matematik og engelsk. Engelsk, fordi betegnelserne for søvejsreglerne er på engelsk. Andre fag de skal have er meteorologi, sømandskab, teknik og motorlære i samarbejde med Jern og metalskolen. Undervisningen foregår, når de har fri - også ombord når de er ude at sejle, i den udstrækning de kan. De studerende får hjælp til deres opgaver fra skippere der har 1. grad om bord i skibene.

- Forløbet er fra oktober 2012 til efteråret 2013. Skipperskolen har været lukket, og Royal Greenland kan ikke vente på Skipperskolens flytning fra Paamiut til en anden by. Så derfor har Royal Greenland selv besluttet at igangsætte og køre pilotprojektet. Der er et stort behov for en skipperskole, og nu er vi så i lighed med RAL og andre begyndt at uddanne vore egne folk som skippere og styrmænd. For ellers må vi ansætte folk udefra, primært færinger. Færøerne har deres egen skipperskole, slutter Christian Laursen.

Når de har bestået eksamen, bliver de fiskeskipper af 3. grad. De kan blive skipper på de mindre trawlere, styrmand på nogle skibe, nogle steder som overstyrmand hvis skibene ikke er større trawlere.

Tekst: Bula Larsen, bula@royalgreenland.com
Foto: Christian Laursen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet