Forsøgsfiskeriet foregår nær kysten ud for Sioqqat i 20-80 meters dybde. Oprindeligt skulle forsøget ske ved dybere vandområder i 200-300 meters dybde i samme havområde, men planen er blevet ændret da kraftig nordenvind op til 18m/s vanskeliggør forsøgsfiskeriet.

- Canadierne Poul Allan Snook og Jason Wesley Matthews har som det første kikket på de tejner vi bruger til fiskeriforsøget. Vi har lavet hullerne i tejnerne mindre ifølge canadiernes råd, dermed vil chancerne for at fange konksneglene forøges. Det er desuden ifølge canadierne vigtigt at bruge Sauri som agn (en art sildefisk), og derfor har vi købt det i Island. Vi fisker i 6 forskellige positioner med 32 tejn i hver, så vi bruger i alt 190 tejn. Fangsten vil landes og måles på land i løbet af den uge forsøgsfiskeriet vil vare. Der vil senere blive taget stilling til om der er basis for at fiske konksnegle i fremtiden , fortæller Siiva Amondsen, fiskerikonsulent i Royal Greenland, der leder forsøgsfiskeriet.

I Canada fiskes der 6.000 tons konksnegle om året.

Tejnenes huller laves mindre. Foto: Siiva Amondsen.

Tekst: Bula Larsen, bula@royalgreenland.com 

 

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet