Dette seminar er nummer to i rækken arrangeret af KNAPK og Royal Greenland i fællesskab. Formålet er at sætte bæredygtighed og kvalitet i fiskeriet i centrum og skabe forståelse og dialog mellem fiskere og deres organisationer, biologer, forvaltning og industrien.

Det blev en spændende dag med indlæg fra Naturinstituttet, Departementet for Fiskeri, fangst og landbrug, samt fra arrangørerne selv. De fremlagte emner var blandt andet udviklingen i hellefiskebestanden i Uummannaq området, forvaltning af det kystnære fiskeri og hvad MSC standarden står for.

Efter frokost blev fiskeområder tegnet ind på et kort og fiskerne udvekslede erfaringer. Fra industrien blev det fremhævet hvor vigtigt det er at håndtere råvaren skånsomt, for at den holder sin kvalitet frem til forbrugeren som både kan være europæisk og asiatisk. Hvis det ikke gøres vil prisen falde og ressourcen bliver dårlig udnyttet.

Eftermiddagen sluttede med workshop, hvor deltagerne blev delt op i grupper for at udveksle synspunkter om udviklingen i fiskebestanden og i fiskeriet de næste 2-5 år, bæredygtighed, kvalitet og bemanding samt komme med forslag til forbedringer.

Nogle af disse synspunkter var:

  • Bestanden er stabil og der er ikke tegn til nedgang
  • Kvoten bør hæves og frysehuse udvides
  • Jollefiskere bør samarbejde omkring praktisk fordeling af kvoten
  • Der bør ikke være individuelle kvoter til jollefiskere, da det vil medføre vanskelighed for unge fiskere at komme ind i fiskeriet
  • Bæredygtighed bør ikke overfortolkes, og desuden holder naturen selv øje med det
  • Råvarebehandling sikres bedst i større fartøjer
  • Fabrikken holdes åben hele sommeren igennem
  • Bemanding af fabrikken er svær om sommeren
  • Rognbærende hellefisk og hellefisk som har rognrester observeres tit i gydeperioden i Uummannaq fjord af fiskere

Grupperne var meget engagerede og bestod både af nuværende og kommende fiskere, idet der var stor deltagelse fra fiskeri og fangerskolen i Uummannaq.

Nuværende og kommende fiskere fra Uummannaq by og bygder. 

Tekst og foto: Lisbeth Due Schönemann-Paul

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet