Uddannelsen består af 3 moduler. Efter hvert modul fik kursisterne opgaver med hjem som de skulle afprøve i deres egne lederjob på fabrikken. På kursusopholdet var der evaluering i opgaver og fordybelse sig i hvad de herefter evt. kunne gøre endnu bedre, ikke mindst i deres videre karriereforløb.

De 2 første moduler blev gennemført i Nuuk - Niuernermik Ilinniarfik’s lederakademiafdeling. Den afsluttende 3. modul blev gennemført i Qasigiannguit. Grunden til at det foregik i Qasigiannguit, er at der er moderne fabrik i byen. Der kan man hente inspiration vedr. praktisk arbejde og ikke mindst i moderne ledelse.

Ved evalueringen af uddannelsesforløbet var alle vældig tilfredse med de værktøjer de har fået med sig hjem, og som de kan bruge i deres arbejde på fabrikkerne. Det har for alle allerede medført en meget nemmere hverdag i udførelsen af deres lederfunktion. Der var tydelige fremgang i deres daglige lederarbejde. Mentorerne har været til stor hjælp, og vi vil også gerne sige tak til dem.

Følgende Royal Greenland medarbejdere blev basislederuddannede:

Marie Knudsen: Saattut
Kathrine Sigurdsen: Uummannaq
Nielsine Hansen: Saqqaq
Hans Kristian Broberg: Ilulissat
Nuka Sandgreen: Ilulissat
Johan Rosbach: Qasigiannguit
Karoline Zeeb: Qasigiannguit
Jens Gabrielsen: Paamiut

Kirsten Jensen, Uummannaq blev færdig med uddannelsen i april 2013.

Royal Greenland siger stort tillykke til de nye basisledere og glæder sig til det videre samarbejde.

Tekst: Bula Larsen,bula@royalgreenland.com


Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet