Trods en lavere omsætning på grund af frasalget af fabrikken i Wilhelmshaven er det lykkedes Royal Greenland at opnå et tilfredsstillende resultat før skat på 199 millioner kroner. Det er det bedste resultat før skat i koncernens historie. Omend salget af Royal Greenlands minoritetsandel i det amerikanske Iquique rederi har bidraget, har driften også i dette regnskabsår været rigtig god.

Regnskabsåret 2013/14 er det fjerde år i træk med vækst i kerneforretningerne og med et solidt overskud.

Den rentebærende gæld udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 897 millioner kroner. Ved udgangen af 2007/08 var gælden på 2,3 milliarder kroner.

- Med de opnåede resultater har Royal Greenland nu skabt den finansielle frihed og styrke til at realisere målsætningen om at blive verdens førende leverandør af nordatlantisk seafood, nøjagtig som vi har planlagt i henhold til vores strategi The North Atlantic Champion, siger administrerende direktør Mikael Thinghuus.

Senest har Royal Greenland som et led i strategien pr. 1. oktober 2014 overtaget de sidste 50 % af aktierne i Upernavik Seafood A/S for hermed at styrke råvareforsyningen af indenskærs hellefisk.

Frasalget af fabrikken i Wilhelmshaven betyder en væsentlig reduktion af koncernens omsætning svarende til 1,2 milliarder kroner på årsbasis. Til gengæld er omsætningen i den fortsættende forretning forøget med 13 procent svarende til ca. 550 millioner kroner. Dette til trods for udefrakommende udfordringer for kerneprodukterne hellefisk og koldvandsrejer; herunder den negative udvikling i såvel rejekvoter som den japanske Yen.

I året er der betalt en væsentligt højere kvoteafgift for rejer svarende til en forøget udgift på 23 millioner kroner. Royal Greenland har samlet betalt 80 millioner kroner i fiskeriafgifter.

Torsk er fortsat en tabsgivende forretning for Royal Greenland med et tab i regnskabsåret på mere end 30 millioner kroner, hvilket dog er en forbedring i forhold til året før. Torskepriserne har fortsat været lave. På sigt vil disse priser bedre sig. Koncernen har fravalgt at lukke produktionsanlæg og har i stedet valgt en særdeles innovativ løsning i fangst- og produktionsprocessen for at opnå bedre produktkvalitet og dermed lønsomhed på torsk. Løsningen er kostbar i etablerings- og udviklingsfasen, men det er Royal Greenlands forventning, at disse investeringer vil blive tilbagebetalt af bedre indtjening som følge af højere kvalitet – og af de fortsat stigende volumener.

Medarbejderstaben i Grønland er i de sidste tre regnskabsår forøget med 23 procent svarende til 186 fuldtidsstillinger. Tilvæksten er sket såvel på kysten som i selskabets hovedkontor i Nuuk.

Også i 2013/2014 steg såvel de gennemsnitlige indhandlingspriser som den samlede sum, Royal Greenland købte fisk og rejer for i Grønland. Over de seneste fire år er den samlede udbetaling til de grønlandske fiskere – fraregnet de rederier, der er associeret til Royal Greenland – vokset med ca. 180 millioner kroner på årsbasis. Samlet betaler Royal Greenland 450 millioner kroner til eksterne grønlandske leverandører, hovedsageligt jollefiskere.

Egenkapitalen er vokset til 1.166 millioner kroner, og selskabets soliditet udgør 33,2 procent mod 28,4 procent sidste år. Egenkapitalen er nu større end den nettorentebærende gæld.

I henhold til aftale med Selvstyret er der afsat 34 millioner kroner i udbytte svarende til 25 % af årets resultat.

- Vores historie har lært os at opføre os ydmygt, men én gang om året – ved regnskabsårets afslutning – er det en god ting at gøre status. Og status er, at Royal Greenlands udvikling de seneste år har gjort Grønland meget rigere, end landet ellers ville have været, siger Mikael Thinghuus og fortsætter:

- Vores gæld er reduceret med næsten 1,5 milliarder kroner, vores resultat før skat har de seneste tre år ligget på niveauet 150-200 millioner kroner i forhold til et tab på 200 millioner kroner, da det så sortest ud, og vi har vendt en negativ salgsudvikling til en særdeles sund fremgang i kerneforretningsområderne. Den samlede værdi af den udvikling er adskillige milliarder kroner. Hertil skal så lægges de væsentligt større udbetalinger til de grønlandske fiskere og den positive værdi for både medarbejdere og samfundsøkonomien af de næsten 200 arbejdspladser, der er skabt i Royal Greenland.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet