Royal Greenland har investeret i maskiner og udstyr, så de nye medarbejdere i torskefiletproduktionen skal arbejde i en ny renoveret produktionsafdeling på fabrikken, hvor man på fabrikken i Sisimiut i forvejen producerer krabber og kogte pillede rejer.

- Det er planen at torskefiletproduktionen skal fortsætte, også efter bundgarnsfiskeri sæsonen. Så når bundgarnssæsonen slutter, skal vi fortsætte med at indhandle og producere pilkede og garnfangede torsk. Det betyder, at vi skal modtage råvarer hele kalenderåret, og det har stor betydning for beskæftigelsen i byen, siger Jan Jørgensen.

Godt behandlet

Fiskere med større og mindre fartøjer fra Sisimiut skal være leverandører af råvarer af bundgarnstorsk, der er isede.

- Specielt til denne type produkter kræves det, at råvaren er frisk og godt behandlet for at opnå en god kvalitet. Vore forventninger er, at fastholde en høj kvalitet på råvaren og dermed færdigvaren, der skal eksporteres til Europa, specielt England.

Royal Greenlands fiskefabrik i Sisimiut er det fjerde fiskefabrik langs kysten, der nu producerer torskefileter. I løbet af denne sommer startede torskefileproduktionen også i Paamiut, Maniitsoq og Kangaatsiaq.

- I takt med, at råvaremængden forøges, bliver det mere attraktivt at opretholde en rentabel forædlingsgrad. Og det er rentabelt fordi råvaregrundlaget er til stede, slutter Jan Jørgensen.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: Jan Jørgensen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet