- Vi har fået autorisation til at salte torsk, derfor har vi brug for op til 15 medarbejdere på Royal Greenlands anlæg i Attu, når indhandlingen af torsk går i gang ultimo juni, siger fabrikschef i Kangaatsiaq Abia Thorsteinsen, der også er ansvarlig for anlæggene i Kangaatsiaq bygder.

- Vi indhandler rødfisk, havkat og torsk som vi fryser ned, men da frysekapaciteten på to til to en halv tons per døgn er for lille, har vi derfor søgt om autorisation til at salte torsk. Denne tilladelse har vi fået af fødevaremyndigheden og kan, når torskeindhandlingen kommer i gang i salte op til to til tre tons torsk i døgnet. Derfor skal vi beskæftige op til 15 personer, så længe der er torsk og indtil kvoten er opfisket, siger Abia Thorsteinsen.

Royal Greenland overtog Arctic Greenfood's anlæg i Attu og Ikamiut 2013. Indhandling af torsk og anden fisk kom i gang i oktober 2014, hvor der i Attu frem til årets slutning er blevet indhandlet 129 tons og cirka 10 tons rødfisk og havkat, samt cirka 10 tons stenbiderrogn. I år, er der her forinden torskesæsonen indtil videre blevet indhandlet knap otte tons torsk samt cirka 24 tons stenbiderrogn.

- Det er gået frem af med produktionen siden Royal Greenland overtog anlægget i Attu. Da vi i år også skal salte torsk, har jeg en forhåbning om, at Royal Greenland og fiskerne i bygden får en god indtjening i år, siger fabrikschefen.

Besøg af købere

Der er også godt gang i produktionen i de øvrige bygder i Kangaatsiaq Distrikt. I bygden Niaqornaarsuk, hvor der udelukkende saltes torsk, er 20 personer beskæftiget i produktionen. Sidste år blev 502 tons saltet torsk bearbejde i bygden, medens man i år frem til juni har fået produceret 245 tons.

- Lige i øjeblikket kører det helt fint i Niaqornaarsuk. Bygden har haft besøg af købere af råvaren fra Spanien. Derfor har vi fået indarbejdet nogle arbejdsmetoder efter købernes ønsker, så der sker løbende forbedringer i råvareproduktionen, siger Abia Thorsteinsen.

I bygden Ikerasaarsuk er der blevet indkøbt kølecontainere, så der kan indhandles flere saltede torsk til produktion som kølevarer.

Siden januar 2015 og indtil fryseren blev fyldt op i løbet af foråret på anlægget i Ikamiut er der blevet indhandlet knap 46 tons torsk, 27 ½ tons hellefisk samt seks tons stenbiderogn.

- I tilfælde af, at fryseren i Ikamiut skulle blive fyldt op igen til næste vinter, så har vi fået tilladelse til, at til at salte fisk, siger Abia Thorsteinsen, der er godt tilfreds med fremgangen i Royal Greenlands bygdeanlæg i Kangaatsiaq distrikt.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet