- Vi har i løbet af de sidste to måneder afholdt kurser i fem bygder i Kangaatsiaq og Uummannaq distrikt. Her har vi blandt andet afholdt et personlig udviklings-og samarbejdskursus med titlen "Bryd vaner og ændre livstil" for vore medarbejdere i Ikerasak, Saattut, Uummannaq, Nuugaatsiaq, Niaqornaarsuk, ikerasaarsuk og Attu, siger HR konsulent i Royal Greenland Katrine Andersen.

Under kurset "Bryd vaner og ændre livstil" har medarbejderne i bygderne på tre kursusdage blandt andet fået indsigt i, hvordan et godt samarbejde kan skabes på arbejdspladsen samt fået indsigt i, hvordan de kan udvikle sig personligt-og på arbejdspladsen.

- Formålet med kurset er at fremme samarbejdet på de respektive fabrikker. Under kurset "Bryd vaner og ændre livstil" tager vi udgangspunkt i emner som mobning, kommunikation, konflikthåndtering og det at ændre på vaner der har negativ påvirkning på arbejdspladsen, fortæller Katrine Andersen.

Hver enkelt deltager under kurset udfylder en evalueringsskema efter kurset. Medarbejderne laver også en indbyrdes samarbejdsaftale ved kursets afslutning.

Tabubelagte emner

Katrine Andersen fortæller, at det kan være svært for nogle kursus deltagere at åbne sig, fordi kurset tager udgangspunkt i hver enkelt, hvor deltagerne drøfter tabubelagte emner som mobning, dårlige vaner eller negativ adfærd, der bare har fået lov til at være til stede.

- Til trods for, at emnerne under kurset kan være tabubelagte og vi tager udgangspunkt i hver enkelt deltager, så viser evalueringsskemaerne, at deltagerne udtrykker, at de får et godt udbytte af kurserne. De udtrykker, at de bliver lettede, oplever tillid og, at der bliver lyttet til dem. Da respekt, åbenhed og tillid medarbejderne imellem er et godt udgangspunkt til et godt samarbejde, føler jeg stor tilfredshed og føler, at kurserne gør en forskel for hver enkelt deltager, siger, Katrine Andersen.

Der er i løbet af efteråret også blevet afholdt "Lederudviklingskurser" i Ilulissat og Maniitsoq for holdledere og formænd i de respektive fabrikker. Lederudviklingskurset er opdelt i to moduler.

Derudover har medarbejdere i Royal Greenland med forskellige ansvarsområder i Royal Greenlands fabrikker og anlæg langs kysten deltaget i eksterne kurser som sikkerhedskurser, truckkurser, krankurser og rengøringskurser.

Royal Greenland Academy vil fortsætte deres kursusaktiviteter med fokus på bygder ved Upernavik og Upernavik by.

I 2014-15 deltog 510 medarbejdere i Royal Greenland i kurser arrangeret af Royal Greenland Academy.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet