Projektet Urchin der igennem EU programmet Northern and Arctic Periphery programme (NPA) har fået tildelt EU midler til afdækning af fiskerimetoder, forvaltning, forædling, logistik og administration af fiskeri efter søpindsvin i Norden, er et netværk for fagfolk fra Norge, Island, Irland, Skotland og Grønland.

Biolog Nikoline Ziemer der er ansat som udviklingsleder i Royal Greenland er i kraft af sit arbejde med afdækning af muligheder for fiskeri af søpindsvin i Grønland med i projektarbejdet sammen med andre fagfolk fra nordiske lande. Nikoline Ziemer der er med i styregruppen i projektet siger, at hjemmesiden skal bruges til at formidle resultater der kommer undervejs fra netværket.

- Projekt Urchin er delt op i seks arbejdspakker. Hver arbejdspakke har et mål, hvor deltagere i de forskellige grupper skal formidle, hvordan man henholdsvis fisker hensigtsmæssigt, opbevarer fangster, opdrætter og hvordan man får produktet ud til markedet, siger Nikoline Ziemer og siger endvidere:

- Arbejdspakkerne skal munde ud i guidelines til at til at komme i gang med fiskeri, hold af dyrene og logistiske udfordringer, som eventuelle aktører skal være opmærksomme på, hvis de går i gang med at fiske efter søpindsvin..

Arbejdsgruppens første opgave er at kortlægge, hvordan årscyklussen er for udvikling af søpindsvin. Projektet giver Grønland værdifulde samarbejdspartnere, der har erfaring med fiskeri efter søpindsvin og med forskere der har stor viden om søpindsvin.

På den ny hjemmeside kan man finde informationer om projektet Urchin, kommende arrangementer og status på projektet på adressen: http://urchinproject.com

Samarabejdet mellem fagfolk fra Norden i projektet Urchin skal vare frem til 2018.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: Nikoline Ziemer, Inga Egede

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet