- Det er første gang, vi producerer så meget. Før i tiden producerede vi omkring 300 tons, derfor er vi godt tilfredse med vores resultat, siger Johanne Samuelsen.

Fiskefabrikken i Ukkusissat der havde sat deres mål på 600 tons for i år, producerede mere end forventet.

Bedre faciliteter

Flere hellefisk, indhandlingsanlæggets og fiskernes forbedrede redskaber er skyld i det gode resultat.

- Fabrikken fik en pladefryser for to år siden, og det har været til stor gavn for os. Også fiskerne har moderniseret deres fiskeredskaber der har resulteret i større fangster og det er i høj grad det der skyldes vores gode produktion, siger Johanne Samuelsen.

Der bor omkring 200 indbyggere i Ukkusissat. Cirka 12 fabriksmedarbejdere arbejder på fiskefabrikken.

Tekst: Nathan Kreutzmann, nakr@royalgreenland.com

Foto: Johanne Samuelsen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet