Mindsteprisen bliver: 24,50 per kilo stenbiderrogn

Der optjenes bonus på 3,0 kroner per kilo indhandlede rogn.

Bonus på stenbiderrogn kan udbetales tidligst fra den 1. juli og senest den 15. december 2017.

Bonus udbetalingen aftales stedvis, og udbetales til alle indhandlende fiskere stedvis på samme tid.

KNAPK informerer Royal Greenland om tidspunktet for udbetaling af bonus per indhandlingssted inden den 15. juli 2017.

Bonus under 50, 00 kroner udbetales ikke.

Pris-og bonusaftalen blev underskrevet af KNAPK's Formand Henrik Sandgreen og Produktionsdirektør i Royal Greenland, Lars Nielsen den 23. marts 2017.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet