Hvornår påbegyndes indhandling af søpindsvin? Grunden til jeg spørger er, at der er masser af søpindsvin ved Sisimiut, og at de er godt efterspurgte i Asien.

Ulrik Lyberth

Hej Ulrik

De prøver, vi lavede i sommer er nu på vej til Asien. Det er meget, meget besværligt at få lov til at eksportere søpindsvin, både på grund af den lokale lovgivning, men også på grund af udfordringer med at certificere vandkvaliteten de steder, hvor der fiskes. Derudover er der naturligvis modtagerlandets krav til specielt toksiner og tungmetaller, som vi skal kunne dokumentere.

Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra kunden på prøverne. Når denne kommer, vil vi bedømme, hvorvidt det overhovedet er realistisk at se på en egentlig produktion og få lavet de nødvendige udregninger på rentabiliteten i projektet.

Med venlig hilsen
Sten Sørensen, driftschef


–––––––––––––

Til rette vedkommende:

Vi er tre elever fra handelsskolen Nuuk, som skal til at skrive om jeres virksomhed til vores eksamen. Vi har lige et spørgsmål, som vi håber, at I kan besvare. Spørgsmålet lyder: Hvordan er sammensætningen af Royal Greenlands bestyrelse og koncernledelse?

På forhånd tak for hjælpen
Pilúnguak' M. Larsen og Co.


Bestyrelsen udgøres af ni personer, hvoraf tre er medarbejdervalgte. De seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige ifølge definitionen i anbefalingen fra ”Komitéen for god Selskabsledelse”. Bestyrelsesmedlemmerne har erfaring fra dansk, grønlandsk og internationalt erhvervsliv, det grønlandske samfund m.m. Bestyrelsesformanden udpeges for to år ad gangen.

I kan se bestyrelsesmedlemmerne med navne og andre fakta på følgende link på vores hjemmeside: http://www.royalgreenland.gl/da/Om-Royal-Greenland/Organisation/Bestyrelse

Koncernledelsen består af bestyrelse og direktion. Direktionen består af to direktører: Administrerende direktør Mikael Thinghuus og Økonomidirektør Nils Duus Kinnerup.

Ledergruppen udgøres af Koncernsalgsdirektør Bruno Olesen og Koncernproduktionsdirektør Lars Nielsen. Se billeder af direktionen og relevant fakta på dette link: http://www.royalgreenland.gl/da/Om-Royal-Greenland/Organisation/Direktion

Med venlig hilsen

–––––––––––––


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet