You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Tættest på fisken

De små bygdesamfund langs den grønlandske vestkyst er kendetegnende for landet og en stærk base for fiskeriet. Royal Greenland har et stort samfundsansvar i at understøtte gode livsvilkår for befolkningen i bygderne.

Tættest på fisken

Royal Greenland har 37 indhandlingssteder langs den Grønlandske vestkyst, hvoraf 24 ligger i bygder fra Aappilattoq i syd til Qaanaaq i nord. Langt de fleste indbyggere i bygderne lever af fiskeriet, enten ved af være fisker eller arbejde med indhandling, forarbejdning eller administration på fabrikkerne eller servicere fiskeriet på anden vis. Derfor har Royal Greenland, som er en statsejet virksomhed, et stort samfundsansvar i forhold til at understøtte gode livsvilkår i bygdesamfundene, ved at sikre et stabilt arbejdsudbud og mulighed for indhandling fra fiskeriet.

I 2022 indhandlede 1.084 fiskere til Royal Greenlands bygdeanlæg, det svarer til 26% af de personer der er bosat i de pågældende bygder, man kan dog godt indhandle til en bygd uden at bo der, så Royal Greenland servicerer også de nærliggende bygder hvor der ingen indhandling er. Derudover var ca. 187 personer ansatte på bygdeanlæggene i løbet af året.

Se en oversigt over alle Royal Greenlands indhandlingssteder her

Livet i en bygd

Livet i en bygd

Når man bor i en lille bygd, kender man hinanden – det tager måske 10 minutter at gå fra en ene ende til den anden. Dette tætte bånd mellem indbyggerne samt nærheden til naturen og en udbredt frihed fremhæves, når beboerne adspørges om fordelene ved at bo i en bygd.

Tætheden inde i bygden står i kontrast til distancen fra resten af verden. Da der ikke er veje i Grønland, må man sejle eller flyve hvis man skal transportere sig til andre steder. Dette kan, især for unge mennesker, nødvendiggøre, at de er nødt til at flytte for at uddanne sig. Nogle drømmer om at komme tilbage og bo hvor de voksede op, mens andre slår rødder i de større byer.

At være tilstede i både mindre byer og bygder er en del af Royal Greenlands DNA, det er herude, at vi er ”tættest på fisken” som vores vision byder, og herude at vores tilstedeværelse er grundlæggende for, at også de små samfund kan udvikles og velstanden øges.

Se også

Næste nyhed: Fiskeri er af stor betydning for det grønlandske samfund
...