You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Sustainability Awards 2023

Dansk Erhverv og EY har nomineret Royal Greenland til Green Transition Award, en pris der gives til virksomheder, som bidrager til den grønne omstilling ved signifikant at omstille forretningen til mere bæredygtige løsninger.

Royal Greenlands bæredygtighedsprogram tager afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvoraf fire er udvalgte som særlige indsatsområder.

Mål nr. 14: Livet i havet har siden 2011 været et centralt omdrejningspunkt for den transition, Royal Greenland har været igennem i forhold til at dokumentere den bæredygtige forvaltning af vores fiskerier samt gennemførelse af certificeringsprocesser i samarbejde med Sustainable Fisheries Greenland. Implementering af MSC-standarden i de grønlandske fiskerier er således baseret på stærke partnerskaber mellem fiskeriselskaber, lokale fiskeriforeninger, Grønlands Naturinstitut og myndighederne.

Rejefiskeriet i Vestgrønland blev, på baggrund af dette samarbejde, MSC certificeret i 2013 som det første fiskeri i grønlandsk farvand. Siden er en lang række andre fiskerier blevet certificeret, således at 63% af Royal Greenlands råvarer er tredjepartscertificerede i 2023.

Image

Fiskeriets fremtid i byer og bygder

Royal Greenland driver fabrikker og indhandlingsanlæg i 37 ud af Grønlands 65 registrerede byer og bygder. Lokale fiskeres indhandlingsmuligheder har afgørende betydning for mange lokalsamfund og for livsgrundlaget for familier rundt omkring i landet. Op mod 2.000 fiskere, heraf langt størstedelen med små joller, indhandler deres fangster til Royal Greenland.

For fiskerier med mange aktive fiskere og små joller, er vejen mod certificering i nogle tilfælde forholdsvis kompliceret og det er nødvendigt at gennemføre Fisheries Improvement Projects (FIP), som forbedrer datagrundlag, indrapportering og forvaltning.

Målsætningen henimod 2030 er at mere end 75% af Royal Greenlands fiskerier er tredjepartscertificerede, et arbejde, der bl.a. sker i tæt samarbejde med landets mange fiskere og lokalsamfund.

Stolte over nomineringen

For Royal Greenland er nomineringen til årets Green Transition Award ikke blot en anerkendelse af det langvarige arbejde med forvaltning og dokumentation, men også en bredere anerkendelse af den igangværende modernisering af flåden og arbejdet med klimaregnskab og produktgruppers carbon footprint.

Hør Senior Sustainability Advisor Lisbeth Schönemann-Paul fortælle om Royal Greenlands nominering og arbejdet med bæredygtighed og grøn transformation:

Tid:

Se også

Næste nyhed: Anbefalinger fra et fiskeriforbedringsprojekt (FIP) for det kystnære fiskeri efter hellefisk
...