You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Kun et par dages hjemsendelser

31.08.2012

Pressen meldte ud i denne uge, at 70 medarbejdere fra fabrikken i Qasigiannguit vil blive hjemsendt på grund af manglende råvarer. Da læserne og lytterne kan have den opfattelse, at det drejer sig om en varig hjemsendelse, skal det præciseres, at det kun drejer sig om et par dages hjemsendelser.

Det skal præciseres, at fabrikken i Qasigiannguit kommer til at mangle råvarer i et par dage i hver af ugerne 36 og 37, indtil fabrikken igen modtager råvarer fra det udenskærs fiskeri.

Der bliver derfor kun tale om få dage med hjemsendelser, og fra uge 38 til resten af året forventer vi en stabil beskæftigelse på fabrikken.

Næste nyhed: Vildtlaksprodukter snart i butiksfryserne
...