You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Fra dæk til bro

30.05.2018

Royal Greenland arbejder på, at uddannede fiskeskippere, der i dag arbejder på dækket på større havgående trawlere, læres op på broen, så de i fremtiden kan opgraderes til at blive overstyrmænd og skippere på trawlerne.

40 årige Tobias Noahsen er en af de fiskeskippere, der får chancen for at prøve sine evner af som styrmand. Det fik han mulighed for, da han i april stod på broen på et af Royal Greenlands mindre fiskefartøjer, Lomur.

- Mit ønske og mål er at blive overstyrmand på en havgående trawler. Derfor var muligheden for at arbejde som styrmand på Lomur ét skridt på vejen, siger 40 årige Tobias Noahsen.

Tobias Noahsen, der er uddannet fiskeskipper af 1. grad, har siden 2014 været ansat som 1. styrmand på dækket i ét af Royal Greenlands havgående trawlere, Akamalik. Hans mulighed for at arbejde som styrmand på broen på Lomur er et skridt på vejen til, at han kan påtage sig større ansvar som overstyrmand og skipper på en trawler.

- Jeg har mange års erfaring i at arbejde på dækket på en stor trawler, men da jeg har et stort ønske om at påtage mig større ansvar på en trawler, er jeg meget glad for, at jeg fik mulighed for at indhente større erfaring som styrmand på broen i Lomur, siger Tobias Noahsen.

Formål

- Formålet er, at uddannede fiskeskippere med nuværende ansættelser som styrmænd på dækket, skal læres op i at være på broen for at indhente erfaring og blive fortrolige med at arbejde på broen, så de i fremtiden kan opgraderes til at være overstyrmænd og skippere på de store udenskærs trawlere, siger bemandingschef i Royal Greenland, Mika Heilmann.

Tobias Noahsen føler, at han får opbakning fra sin arbejdsplads for at nå sit mål om at blive overstyrmand.

- Royal Greenland har støttet mig med kurser, og jeg har fået råd og støtte fra bemandingsafdelingen, siden jeg startede som styrmand på dækket i 2014, siger Tobias Noahsen og fortsætter:

- Da jeg har stor erfaring med at arbejde på dækket, og nu også har indhentet erfaring som styrmand ved jeg, hvordan arbejdet på dæk og styrhus foregår. Derfor har jeg forhåbninger om, at mit mål om at blive opgraderet til en stilling på broen på en stor trawler kan blive til virkelighed én dag.

Mika Heilmann siger, at Royal Greenlands strategiarbejde med udvikling af lokale officerer er ved at bære frugt.

- Tobias er et godt forbillede for mange af vore yngre officersaspiranter og vi har store forventninger til ham i fremtiden. Vi er ikke i tvivl om at, hvis han fortsætter sin udvikling som nu, skal han nok nå sit mål, siger Mika Heilmann og fortsætter:

- Han er en af de første af mange 1. grad fiskeskippere, der gennemgår sådan et forløb på Lomur. Vi har flere på vej i samme forløb.

40 årige Tobias Noahsen er en af de fiskeskippere, der får chancen for at prøve sine evner af som styrmand. PÅ billedet ses Tobias Noahsen under togt med Lomur som styrmand i april 2018.

- Mit ønske og mål er at blive overstyrmand på en havgående trawler. Derfor var muligheden for at arbejde som styrmand på Lomur ét skridt på vejen, siger Tobias Noahsen.

Næste nyhed: Tungeste søsat skib i Bilbao på video
...