You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Nuuk fiskere indhandler levende torsk

14.05.2018

Royal Greenland har nu udvidet fiskeri og indhandling af levende torsk til Nuuk området. Inden for nogle uger, vil også nogle fiskere i Sisimiut området få mulighed for at indhandle levende torsk til brøndbåden ”Maniitsoq”, der nu skal transportere fisk fra Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut området til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq, hvor torsk skal produceres til Nutaaq Cod produkter.

- Fem fiskere i Nuuk fik udlevet i alt ti flyttebure i uge 18. I lørdags startede brøndbåden ”Maniitsoq” med at hente fangst af levende torsk i de ti flyttebure i Kapisillit området og Amaralik fjorden, siger driftschef i Royal Greenland Sten Sørensen.

Sten Sørensensen siger, at Royal Greenlands ønske om at udvide fiskeriet af levende torsk, nu er en realitet.

- Det har de sidste par år været et ønske fra Royal Greenland, at udvide de områder hvor vi tilbyder fiskere at indhandle levende torsk til brøndbåden. Dette ønske er nu en realitet i Nuuk området, og vi er i gang med at planlægge indhandling af levende torsk i Sisimiut området også, siger Sten Sørensen og fortsætter:

- Årsagen til udvidelse af fiskeområder af levende fisk er, at vi gerne vil udvide vores torskesæson ved at starte tidligere og slutte senere.

Fiskeri efter levende torsk i flyttebure og indhandling af levende torsk til brøndbåden ”Maniitsoq” i Maniitsoq området er foregået og udviklet i Maniitsoq området siden det første forsøgsfiskeri i 2014. De første år var kun få kutterejere i Maniitsoq involveret i fiskeri efter levende torsk, men fiskeriet blev udvidet til at involvere jollefiskerne i 2016. I 2017 indhandlede cirka 80 kutter-og jollefiskere i Manitsoq i alt omkring 6.000 tons levende torsk til brøndbåden ”Maniitsoq”, der transporterer de levende torsk til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq, hvor de holdes levende indtil de produceres til Nutaaq Cod produkter på fabrikken.

Fem fiskere involveret

- Vi starter foreløbig med de fem i fiskere i Nuuk.  Alt efter hvordan det går og hvordan interessen er fra fiskernes side, skal vi måske udvide fiskeri og indhandling af levende torsk i Nuuk området, siger Sten Sørensen.

Brøndbåden ”Maniitsoq” der kan laste cirka 85 tons levende torsk af gangen, hentede i lørdags, den 12. maj de første levende torsk fra fiskernes flyttebure i Kapisillit - og Ameralik området. ”Maniitsoq” fik lastet cirka 75 tons levende torsk der blev transporteret fra fjordene i Nuuk området til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq.

Sten Sørensen siger, at de inden for de næste 14 dage håber på, at udlevere de første ti flyttebure til fiskere i Sisimiut.

- Vi håber at vi i løbet af sæsonen 2018 kan udvide fiskeriet i Nuuk og Sisimiut området til 20 flyttebure i hvert område, siger Sten Sørensen der slutter med at sige:

- Vi ønsker at kunne udvide fiskeriet af levende torsk helt op til Kangaatsiaq området, og det vil vi arbejde videre med i år.

Brøndbåden Maniitsoq henter levende torsk i Sulussugutip Kangerlua, i Nuup Kangerlua.

Brøndbåden hentede levende torsk i fem fiskeres netbure i Nuuk området lørdag den 12. maj.

Næste nyhed: ”Gør Maj Sund” i Qasigiannguit
...