You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Hvad skal der til?...

09.12.2019

Royal Greenland deltog under Grønlands Selvstyres jobmesser i København og Århus i dagene 23. og 24. november 2019. Royal Greenlands budskab på messen var "Vi vil så gerne have at du kommer hjem…" men hvad skal der til? I den forbindelse spurgte vi fem unge studerende der deltog i jobmessen i Scandic Hotel i København, hvad nytte jobmessen har for dem, og om de vil hjem til Grønland efter endt uddannelse.

Studerende i virksomhedskommunikation vil hjem efter endte studier

28, årige Karl Peter Kristensen, læser på Roskilde Universitetscenter, hvor han læser til kandidat i virksomhedskommunikation.

- Jeg vil gerne hjem til Grønland, når jeg har færdiggjort min uddannelse, men det er ikke sikkert, fordi det handler meget om jeg får job eller ej. Jeg er færdig med min kandidatuddannelse i virksomhedskommunikation i 2021, og jeg kommer til jobmesser fordi jeg gerne vil oprette netværk til virksomheder i Grønland, siger Karl Peter Kristensen, der tidligere gennem en jobmesse har erhvervet sig et job i Grønland.

Tidligere elitesportsudøver

- Jeg er tidligere elite langrendsløber, og har under et mangeårigt ophold i Norge i forbindelse med udøvelse af min sport, en bachelor i Marketing og Innovation fra Tromsø Universitet. Da jeg efter en skade ikke længere kunne udøve min sport, fik jeg senere en stilling i Grønland igennem en jobmesse i København, siger Karl Peter Kristensen, og han fortsætter:

- Jeg kommer kun hjem med det samme, hvis jeg i forvejen har fået en stilling i Grønland efter endt kandidatuddannelse. Jeg kommer til jobmessen i dag for netop at skabe kontakt til virksomheder i Grønland. Jeg har endnu ingen kontakter til én bestemt virksomhed, men fiskeribranchen har altid været interessant for mig, i og med det er internationalt og er meget vigtigt for Grønland. Med en uddannelse som retter sig mod strategisk kommunikation synes jeg også det er meget relevant, siger Karl Peter Kristensen.

Karl Peter Kristensen fik sponsorater fra Royal Greenland under sit mangeårige ophold i Norge som elitesportsudøver.

Jobmesse kan bestemme fremtidige valgfag

Aviaaja Isaksen på 21 år læser jura på 2. år i Københavns Universitet.

Aviaaja Isaksen siger at hendes deltagelse under jobmessen i København kan have indflydelse på hendes fremtidige valgfag under hende jurastudier.

- Virksomhedernes repræsentanter under jobmessen udtrykker mangel på jurauddannede i Grønland, og det gør at jeg som jurastuderende har stor valgmulighed i forhold til jobsøgning. Jeg fik under jobmessen mulighed for at spørge ind til virksomhedernes behov, og det kan have en indflydelse på de valgfag jeg skal vælge på studiet, så jeg kan gå i retning af de behov der blev nævnt af repræsentanter fra virksomheder indenfor mit interesseområde. Det er især områder som der er i udenrigsanliggender, fiskerierhvervet med international fokus og områder der angår arktisk samarbejde der har min interesse, siger Aviaaja Isaksen, og fortsætter:

- Da Royal Greenlands direktør under paneldebatten i jobmessen nævnte, at virksomhedens ene juriststilling var placeret i Danmark på grund af mangel på jurauddannede i Grønland, og at de foretrak at begge jurastillinger er lokaliseret i Grønland, vakte min interesse.

 Aviaaja Isaksen vil hjem til Grønland efter endte studier.

- Jeg vil allerhelst hjem til Grønland, og hvis jeg skal andre steder hen bliver det i udlandet og ikke i Danmark, slutter Aviaaja Isaksen.

Får kontakt under jobmesse

Jane Lund Plesner, 26 år, læser geologi på fjerde år i Københavns Universitet, skal hjem efter endt uddannelse i 2020.  

- Jeg skal hjem efter endt uddannelse, fordi det hele tiden har været planen at jeg skal hjem, men jeg skal også hjem fordi jobmulighederne er størst i Grønland, siger Jane, der er til jobmesse for fjerde gang.

- Jeg har fået kontakt til Direktoratet For Råstoffer under jobmessen.  Repræsentanter fra direktoratet der deltager under jobmessen siger, at der er igangværende projekter, hvor der er muligheder for beskæftigelse inden for mit fag. Jeg er også tilmeldt i jobportalen Suli.gl, der åbner op for muligheder for stillinger i Grønland, siger Jane Lund Plesner, og fortsætter:

- Generelt er jobmesser et godt arrangement, fordi man får etableret kontakter til mulige arbejdspladser i Grønland. Så jeg bruger gerne en fridag på at deltage i Den Grønlandske jobmesse, fordi det er relevant at få kontakt til en kommende arbejdsplads i Grønland.

Jurastuderende styrker sit netværk på jobmesse

 

Kristian Inuk Grosen, 24 år, læser jura på 7. semester, hvilket svarer til første år på kandidatuddannelsen.

- Jeg har valgt at komme til jobmessen for at snakke med virksomheder og for at styrke mit netværk. Her kan jeg spørge ind til hvad virksomhederne kan tilbyde mig, og om mine kompetencer er noget virksomhederne er interesseret i, siger Kristian Inuk Grosen, der mener at der er rum for forbedring i virksomhedernes kontakt til de unge studerende i Danmark.

- Jeg får også mulighed for at være lidt kritisk, fordi jeg mener virksomhedernes kontakt til de studerende i Danmark til tider kan være mangelfuld. Det er for eksempel en kendsgerning at der er stor mangel på jurister i Grønland, og det giver mig som jurastuderende bedre muligheder for at få job i Grønland i forhold til i Danmark, hvor der er mange unge med en akademisk uddannelse, der er derfor også større konkurrence om stillingerne end i Grønland.

- Jeg mener at de grønlandske virksomheders kontakten til studerende i Danmark til tider kan være mangelfuld, Her mener jeg virksomhederne kan gøre deres tilbud til studerende som sommerjobs, og praktikpladser, mere synlige for studerende i Danmark. Det vil efter min mening være med til at skabe et større incitament til studerende for at vende hurtigt hjem efter endt uddannelse. Dette kunne for eksempel. gøres gennem større kontakt mellem virksomhederne og de Grønlandske studenterorganisationer i Danmark.

Kristian Inuk Grosen er selv ikke sikker på, hvornår han rejser hjem efter endte studier.

- Det har altid været en grundregel for mig, at jeg vil blive gammel i Grønland. Jeg tror det er en drøm jeg deler med de fleste grønlandske studerende, siger Kristian Inuk, og fortsætter:

- Spørgsmålet er dog, hvad man vil ofre, og hvad man vil vinde, ved at vende hjem. Her mener jeg at der er nogen ting der simpelthen gør, at det kan være svært at flytte fra en storby som København hjem til Grønland. Dette kan for eksempel være den politisk ustabilitet vi ser i øjeblikket eller folkeskolerne der klart kan forbedres. Dette er på trods af at der også er utroligt mange ting at vinde ved at vende hjem, naturen, kulturen, familien, vennerne, drømmen om at gøre en forskel i Grønland og jeg kunne blive ved. Grønland er på mange måder et specielt land på mange af de her punkter, men jeg skal uden tvivl hjem, men hvornår det bliver kan jeg ikke sige på stående fod, siger Kristian Inuk Grosen.

Sætter sit præg i jobmesse

Daniel Egede Svenningsen, 24 år, læser HA-almen erhvervsøkonom på Copenhagen Business School, CBS.

- Jeg bruger jobmessen til at netværke med fokus på udviklingen i Grønland. Jeg får konkret viden om erhvervslivet i Grønland og mulighed for at snakke med betydningsfulde aktører i Grønland. Men jeg bruger også jobmessen til at forsøge at sætte mit præg, fordi jeg mener at virksomhederne kunne tage ved lære af de studerendes viden, som virksomhederne kan bruge, siger Daniels Egede Svenningsen.

- Jeg føler at jeg under workshoppen efter debatindlæggende fik sat mit præg. Jeg kom med ideer til virksomhedernes rekrutteringsstrategier, fordi jeg mener de grønlandske virksomheders kontakt til studerende i udlandet bør være bedre, og fordi jeg mener at debatindlæggene ikke er tiltalende og konkrete nok, siger Daniel, der endnu ikke om han skal hjem, når han har færdiggjort sin uddannelse som bachelor i erhvervsøkonomi i 2021, og som Cand. Merc. i 2023.

- Jeg skal måske hjem, men det kommer an på mange ting. Men jeg vil gerne have en stilling i en virksomhed med stor økonomi. Derfor er Royal Greenland en god mulighed for at indfri mine interesserer, da virksomheden har en stor økonomi, siger Daniel Egede Svenningsen.

Næste nyhed: Avataq leveret til Royal Greenland A/S
...